KRABAT 11622 SE 23-94-5047

© Foto: Yvonne Karlsson

 


Kronobergs Län
Torleif Dybvad
Skäveryd 361 92 Emmaboda
0471-22116

Uppfödare:
Ingvar Folkesson, Tomelilla

Avelsvärdesklass: B

Mått: 164-224-29

Färg och tecken:
Mbr,stjmn

Exteriör omdöme:
Utmärkt rastyp,bra hingstkaraktär,vackert huvud,välformad hals,djup i bogen,bra kors,välbenad,något tung oengagerad taktmässig skritt,bra trav

Exteriör poäng:
( 3 år ) 9-9-8-7-8 = 41 p.

Hovbroskstatus:
UA

Status för sundhetskontroll:
Visad senast 2009 på sommarpremiering UA, , visningsbefriad pga ålder

Hingstlinje: Gascon d`Oultre 5000

Avkommor

Diplomston:
6

Stamboksförda döttrar:

Stamboksförda hingstar:
1. Kanon 11790

Antal betäckta ston
År 1: 2016 0
År 2: 2015 1
År 3: 2014 0
År 4: 2013 0
År 5: 2012 2

Utställningsmeriter:
Flerfaldig klassvinnare bl a på Elmia med höga poäng bla Avelsföreningens Hederspris bästa 3-åring 1997, 44 p. på Millenniumutställningen på Elmia 2000, 45 p.Best in Show Jubileumsutställningen år 2001, Årets Kallblod år 2002

Övrigt:
född hos Ingvar Folkesson, Tomelilla, uppfödd hos Arne Nord, Smedstorp, Avelsföreningens Hederdpris 1997

Anmärkning:
DNA testad, Härstamningsverifierad mot fader

Utgången:

Licens senast betald:

Härkomst:

KRABAT 11622 SE 23-94-5047

Akrovill 11482 Akrobat 11278 Albyl 11102
Solfina 110781
Trolina 111555 Trolör 11114
Lissy 107555
Carna 113731 Carman 11356 Raman 11264
Carina 111375
Verona 110749 Uman 11002
Veronika f. 1965