KRABAT 11622 SE 23-94-5047

© Foto: Yvonne Karlsson

 

Kronobergs Län
Torleif Dybvad
Skäveryd 361 92 Emmaboda
0471-22116

Uppfödare: Ingvar Folkesson, Tomelilla

Avelsvärdesklass:
B
Mått: 164-224-29
Färg och tecken: Mbr,stjmn
Exteriör omdöme: Utmärkt rastyp,bra hingstkaraktär,vackert huvud,välformad hals,djup i bogen,bra kors,välbenad,något tung oengagerad taktmässig skritt,bra trav
Exteriör poäng: ( 3 år ) 9-9-8-7-8 = 41 p.
Hovbroskstatus: UA
Status för sundhetskontroll: Visad senast 2009 på sommarpremiering UA, , visningsbefriad pga ålder
Hingstlinje: Gascon d`Oultre 5000

Avkommor

Diplomston: 6
Stamboksförda hingstar: 1. Kanon 11790
Antal betäckta ston År 1: 2016 0 År 2: 2015 1 År 3: 2014 0 År 4: 2013 0 År 5: 2012 2
Utställningsmeriter: Flerfaldig klassvinnare bl a på Elmia med höga poäng bla Avelsföreningens Hederspris bästa 3-åring 1997, 44 p. på Millenniumutställningen på Elmia 2000, 45 p.Best in Show Jubileumsutställningen år 2001, Årets Kallblod år 2002
Övrigt: född hos Ingvar Folkesson, Tomelilla, uppfödd hos Arne Nord, Smedstorp, Avelsföreningens Hederdpris 1997
Anmärkning: DNA testad, Härstamningsverifierad mot fader
Licens senast betald:

Härkomst:

KRABAT 11622 SE 23-94-5047

Akrovill 11482 Akrobat 11278 Albyl 11102
Solfina 110781
Trolina 111555 Trolör 11114
Lissy 107555
Carna 113731 Carman 11356 Raman 11264
Carina 111375
Verona 110749 Uman 11002
Veronika f. 1965