LURIC 11754 SE 23-02-5001

© Foto: Yvonne Karlsson

 

Jönköpings Län
Göran Salomonsson
Kalvia, 333 02 Broaryd
0371-413 82

Uppfödare: Anna-Lisa och Alve Nilsson Högvalla Bromma 11 271 99 Ystad

Avelsvärdesklass:
G
Mått: 162 - 210-26
Färg och tecken: Br, bls, vtul
Exteriör omdöme: Välutvecklad hingst,elegant av lättare modell,vackert huvud,lång välformad hals,bra sida,nöjaktigt korrekt,torrbent,taktmässig vägvinnande skritt, bogfri vägvinnande trav.
Exteriör poäng: (3 år) 8-9-7-8-8 = 40 p
Hovbroskstatus: UA
Status för sundhetskontroll: Visad på Sommarpremieringen 2016, UA.
Hingstlinje: Paul van Luntershoek 7534

Avkommor

Diplomston: 3
Stamboksförda hingstar:
Antal betäckta ston År 1: 2016 47 År 2: 2015 3 År 3: 2014 3 År 4: 2013 4 År 5: 2012 11
Utställningsmeriter: Riksutställning på Elmia 2005, plac. 1 av 8 42 p.99888, 2014 Riksutställning Bollerup 40 p. 8-8-8-9-7
Övrigt: Född och uppfödd hos Anna-Lisa och Alve Nilsson, Ystad
Anmärkning: DNA testad, Härstamningsverifierad mot fader
Licens senast betald: Licens löst för 2018

Härkomst:

LURIC 11754 SE 23-02-5001

Linus 11402 Rosal 11136 Rotem 11074
Selma 109905
Elnett 112063 Albyl 11102
Elize 111273
Carmen 114989 Carman 11356
Carina 111375
Paulett 113601 Flanör 11242
Paulina 112797