LURIC 11754 SE 23-02-5001

© Foto: Yvonne Karlsson

 


Jönköpings Län
Göran Salomonsson
Kalvia, 333 02 Broaryd
0371-413 82

Uppfödare:
Anna-Lisa och Alve Nilsson Högvalla Bromma 11 271 99 Ystad

Avelsvärdesklass: G

Mått: 162 - 210-26

Färg och tecken:
Br, bls, vtul

Exteriör omdöme:
Välutvecklad hingst,elegant av lättare modell,vackert huvud,lång välformad hals,bra sida,nöjaktigt korrekt,torrbent,taktmässig vägvinnande skritt, bogfri vägvinnande trav.

Exteriör poäng:
(3 år) 8-9-7-8-8 = 40 p

Hovbroskstatus:
UA

Status för sundhetskontroll:
Visad på Sommarpremieringen 2016, UA.

Hingstlinje: Paul van Luntershoek 7534

Avkommor

Diplomston:
3

Stamboksförda döttrar:

Stamboksförda hingstar:

Antal betäckta ston
År 1: 2016 47
År 2: 2015 3
År 3: 2014 3
År 4: 2013 4
År 5: 2012 11

Utställningsmeriter:
Riksutställning på Elmia 2005, plac. 1 av 8 42 p.99888, 2014 Riksutställning Bollerup 40 p. 8-8-8-9-7

Övrigt:
Född och uppfödd hos Anna-Lisa och Alve Nilsson, Ystad

Anmärkning:
DNA testad, Härstamningsverifierad mot fader

Utgången:

Licens senast betald:
Licens löst för 2018

Härkomst:

LURIC 11754 SE 23-02-5001

Linus 11402 Rosal 11136 Rotem 11074
Selma 109905
Elnett 112063 Albyl 11102
Elize 111273
Carmen 114989 Carman 11356
Carina 111375
Paulett 113601 Flanör 11242
Paulina 112797