Maskerad 11916 SE 23-11-5058

23-11-5058

Foto: Pernilla Hägg

Kronobergs Län
Joakim Johansson
Bockaberga, Stensjöholm 1, 341 77 Agunnaryd
0372-410 72, 076-807 73 33

Uppfödare: Maria Ward, Tidaholm

Avelsvärdesklass:
AB
Mått: 158-214-28
Färg och tecken: Rskm, bls
Exteriör omdöme: Välutvecklad hingst av bra modell, något tungt huvud, bra resning, bål och kors, från sidan välbenad, rättställd, avspänd vägvinnande skritt med bra drivning, bogfri trav med bra hasarbete
Exteriör poäng: 8-8-8-9-9 = 42 p
Hovbroskstatus: Ej röntgad
Status för sundhetskontroll: 2023, UA
Hingstlinje: Tysk hingstlinje via importen Paul Munter

Avkommor

Diplomston: 5
Stamboksförda hingstar: _
Antal betäckta ston År 1: 2023 = 10 År 2: 2022 = 10 År 3: 2021 = 10 År 4: 2020 = 13 År 5: 2019 = 9
Utställningsmeriter: 2014 Riksutställning Bollerup 43 p. 9-8-8-9-9
Övrigt: _
Anmärkning: _
Licens senast betald: Licens klar för 2024

Härkomst:

Maskerad 11916 SE 23-11-5058

Massiv 11844 Elegant 11740 Paul Munter 11678
Artemis 115303
Brokita 115641 Vebend 11532
Brokett 114503
Hanna 116049 Talang 11668 Tapan 11582
Flinga 113859
Johanna 115065 Rubon 11558
Dolly 114919