Maskerad 11916 SE 23-11-5058

23-11-5058

Foto: Pernilla Hägg


Kronobergs Län
Joakim Johansson
Bockaberga, Stensjöholm 1, 341 77 Agunnaryd
0372-410 72, 076-807 73 33

Uppfödare:
Maria Ward, Tidaholm

Avelsvärdesklass: AB

Mått: 158-214-28

Färg och tecken:
Rskm, bls

Exteriör omdöme:
Välutvecklad hingst av bra modell, något tungt huvud, bra resning, bål och kors, från sidan välbenad, rättställd, avspänd vägvinnande skritt med bra drivning, bogfri trav med bra hasarbete

Exteriör poäng:
8-8-8-9-9 = 42 p

Hovbroskstatus:
Ej röntgad

Status för sundhetskontroll:
Sommarpremiering 2019, UA

Hingstlinje: Tysk hingstlinje via importen Paul Munter

Avkommor

Diplomston:
2

Stamboksförda döttrar:

Stamboksförda hingstar:
_

Antal betäckta ston
År 1: 2020 13
År 2: 2019 9
År 3: 2018 9
År 4: 2017 8
År 5: 2016 7

Utställningsmeriter:
2014 Riksutställning Bollerup 43 p. 9-8-8-9-9

Övrigt:
_

Anmärkning:
_

Utgången:

Licens senast betald:
Licens löst för 2021

Härkomst:

Maskerad 11916 SE 23-11-5058

Massiv 11844 Elegant 11740 Paul Munter 11678
Artemis 115303
Brokita 115641 Vebend 11532
Brokett 114503
Hanna 116049 Talang 11668 Tapan 11582
Flinga 113859
Johanna 115065 Rubon 11558
Dolly 114919