MIRAKEL SE XX-XX-XXXX

150331_mirakel1

...
...
...
...

Uppfödare: ...

Avelsvärdesklass:
...
Mått: ...
Färg och tecken: ...
Exteriör omdöme: ...
Exteriör poäng: ...
Hovbroskstatus: ...
Status för sundhetskontroll: ...
Hingstlinje: ...

Avkommor

Diplomston: ...
Stamboksförda hingstar: ...
Antal betäckta ston År 1: ... År 2: ... År 3: ... År 4: ... År 5: ...
Utställningsmeriter: ...
Övrigt: ...
Anmärkning: ...
Licens senast betald: Licens löst för 2021

Härkomst:

MIRAKEL SE XX-XX-XXXX

... ... ...
...
... ...
...
... ... ...
...
... ...
...