MIRAKEL SE XX-XX-XXXX

150331_mirakel1


...
...
...
...

Uppfödare:
...

Avelsvärdesklass: ...

Mått: ...

Färg och tecken:
...

Exteriör omdöme:
...

Exteriör poäng:
...

Hovbroskstatus:
...

Status för sundhetskontroll:
...

Hingstlinje: ...

Avkommor

Diplomston:
...

Stamboksförda döttrar:
...

Stamboksförda hingstar:
...

Antal betäckta ston
År 1: ...
År 2: ...
År 3: ...
År 4: ...
År 5: ...

Utställningsmeriter:
...

Övrigt:
...

Anmärkning:
...

Utgången:

Licens senast betald:
Licens löst för 2021

Härkomst:

MIRAKEL SE XX-XX-XXXX

... ... ...
...
... ...
...
... ... ...
...
... ...
...