MUNTERSON 11792 SE 23-04-5124

Kalmar Län
Bröd. Karlsson
Riddaretorp 4002, 382 96 Nybro
0481-17157

Uppfödare: Ove Jönsson Granhem Ry 273 71 Lövestad

Avelsvärdesklass:
C
Mått: 162 - 220-28
Färg och tecken: Fx,gmg. bls
Exteriör omdöme: Välutvecklad harmonisk hingst,naturlig resning,välutvecklad bakdel,från sidan välbenad,nöjaktigt korrekt,korta kotor bak,vägvinnande skritt,naturlig vägvinnande bogfri trav. temp 10
Exteriör poäng: (3 år) 8-8-7-8-9 = 40 p
Hovbroskstatus: UA
Status för sundhetskontroll: Visningsbefriad pga ålder
Hingstlinje: Paul Munter imp. Från Tyskland

Avkommor

Diplomston: -
Stamboksförda hingstar: -
Antal betäckta ston År 1: 2023 = 0 År 2: 2022 =1 År 3: 2021 = 1 År 4: 2020 = 2 År 5: 2019= 3
Utställningsmeriter: -
Övrigt:
Anmärkning: DNA testad Härstamningsverifierad mot fader
Licens senast betald: Licens klar för 2023

Härkomst:

MUNTERSON 11792 SE 23-04-5124

Paul Munter 11678 Popeye 890001592 Pesedo 056001287 (son.k)
St.Pr.St.Rosi H050084981 (son.K)
Hella 452440693 Herzensbrecher 4506943383
Anne H 450581688 (WE:K)
Sofia 114799 Carman 11356 Raman 11264
Carina 111375
Sorita 114155 Roy 11148
Solllvi f.1970