Ultimat L 12004

Foto:Pernilla Hägg

Västra Götaland
Elin Gunnarsson
Lunden 1, 511 94 Älekulla
076-3292092

Uppfödare: Elin Gunnarsson, Älekulla

Avelsvärdesklass:
AB
Mått: 160-219-29
Färg och tecken: Fx, gmg.bls, vtul
Exteriör omdöme: Harmonisk hingst av mycket bra rastyp, normalt utvecklad, vackert huvud, bra bogparti och djup, sluttande kors, välmarkerade ledgångar, relativt korrekt, framåtgripande skritt, bogfri trav med mycket bra påskjut.
Exteriör poäng: 41 poäng 8-8-8-8-9
Hovbroskstatus: Ej röntgad
Status för sundhetskontroll: 2023 UA
Hingstlinje: Hellas 8666

Avkommor

Diplomston:
Stamboksförda hingstar: 1. Cronas Waldemar 23-20-5055 ( gdk 2023 ) 2. Under 23-20-5032 (gdk 2023 )
Antal betäckta ston År 1: 2023 = 10 År 2: 2022= 2 År 3: 2021= 3 År 4: 2020 = 9 År 5: 2019 = 13
Utställningsmeriter: Riksutställning 2023 43 p, 99988
Övrigt:
Anmärkning:
Licens senast betald: Licens klar för 2024

Härkomst:

Ultimat L 12004

Ulltan 11670 Rabond 11596 Vebend 11532
Ratina 114207
Ullvi 113495 Jutan 11110
Ullvika 109941
Julie 116705 Junid 11546 Ajnid 11184
Ernita 114195
Lisa 116281 August af Horseröd 11746
Catrin 115823