DUC 12002

 

Västra Götaland
Tage Lundin
Håkantorp Stommen, 521 96 Falköping
0515-455143, 0705-549938

Uppfödare: Bengt-Ove Nilsson - Green, Värends - Nöbbele

Avelsvärdesklass:
G
Mått: 162-210-27
Färg och tecken: Fx
Exteriör omdöme: Rastypisk, maskulin hingst, välformad hals, sluttande kors, något öppen bål, bra ledgångar, nöjaktigt korrekt, framåtgripande skritt, vägvinnande trav med bra hasarbete
Exteriör poäng: 40 poäng = 8-8-8-8-8
Hovbroskstatus: ej röntgad
Status för sundhetskontroll: 2023, UA
Hingstlinje: Job du Quesnoy 7852

Avkommor

Diplomston:
Stamboksförda hingstar:
Antal betäckta ston År 1: 2023 = 3 År 2: 2022 = 3 År 3: 2021 = 5 År 4: 2020 = 5 År 5: 2019 = 8
Utställningsmeriter:
Övrigt:
Anmärkning:
Licens senast betald: Licens klar för 2024

Härkomst:

DUC 12002

Dacke 11606 Bino 11372 Apollo 1146
Robina 112023
Dolly 114213 Fondör 11292
Donna 113453
Ramåna 116561 Rampman 11564 Ramon 11224
Hanna 113517
Sabina 114625 Jim 11194
Sessan