DUC 12002

Västra Götaland
Folkesbergs Häst & Maskin
Folkesberg 26, 455 97 Dingle
073-6529642

Uppfödare: Bengt-Ove Nilsson - Green, Värends - Nöbbele

Avelsvärdesklass:
G
Mått: 162-210-27
Färg och tecken: Fx
Exteriör omdöme: Rastypisk, maskulin hingst, välformad hals, sluttande kors, något öppen bål, bra ledgångar, nöjaktigt korrekt, framåtgripande skritt, vägvinnande trav med bra hasarbete
Exteriör poäng: 40 poäng = 8-8-8-8-8
Hovbroskstatus: ej röntgad
Status för sundhetskontroll: 2019 UA
Hingstlinje: Job du Quesnoy 7852

Avkommor

Diplomston:
Stamboksförda hingstar:
Antal betäckta ston År 1: 2020 5 År 2: 2019 8 År 3: 2017 5 År 4: År 5:
Utställningsmeriter:
Övrigt:
Anmärkning:
Licens senast betald: Licens löst för 2021

Härkomst:

DUC 12002

Dacke 11606 Bino 11372 Apollo 1146
Robina 112023
Dolly 114213 Fondör 11292
Donna 113453
Ramåna 116561 Rampman 11564 Ramon 11224
Hanna 113517
Sabina 114625 Jim 11194
Sessan