Kalabalik 11998

Foto: Pernilla Hägg

Skåne Län
Joakim Mårtensson
Våtseröd 420, 243 97 Hallaröd

Uppfödare: Folke Leo, Brösarp

Avelsvärdesklass:
Tillstånd tom 2019
Mått: 158-208-26
Färg och tecken: Br
Exteriör omdöme: Rastypisk hingst med viss elegans, vackert huvud, bra selläge och bakdel, benad till storleken, rättställd, framåtgripande skritt med bra steglängd och utmärkt mekanik, lätt trav med svagt påskjut
Exteriör poäng: 40 poäng = 8-8-8-9-7
Hovbroskstatus: Ej röntgad
Status för sundhetskontroll:
Hingstlinje: Gascon d Óultre 5000

Avkommor

Diplomston:
Stamboksförda hingstar:
Antal betäckta ston År 1: 2019 9 År 2: År 3: År 4: År 5:
Utställningsmeriter:
Övrigt:
Anmärkning: Ej betäckningslicens 2018
Licens senast betald: Licens klar för 2019

Härkomst:

Kalabalik 11998

Kanon 11790 Krabat 11622 Akrovill 11482
Carna 113731
Sara 115677 Amiralen 11638
Sorita 114155
Ramona 117115 Ruman 11388 Ramon 11224
Runa 109523
Robona 115803 O Boy 11550
Rosana 23-86-0069