Rask 12006

Foto: Pernilla Hägg

Västmanland
Jan Forslund
Säby Vallby 9, 734 93 Kolbäck
0768-414105

Uppfödare: Tommy Karlsson, Habo

Avelsvärdesklass:
G
Mått: 164-216-31
Färg och tecken: Ljbr,stj
Exteriör omdöme: Harmonisk, välbyggd hingst av utmärk rastyp, välansatt hals, bra bog, utmärkt bakdel, från sidan välbenad, bra ledgångar, rättställd, framåtgripande skritt med god steglängd, naturlig trav med bra hasarbete
Exteriör poäng: 41 poäng 9-8-8-8-8-
Hovbroskstatus: Ej röntgad
Status för sundhetskontroll: Sommarpremiering 2021, Vreta, UA
Hingstlinje: Hussard de Vaillampont

Avkommor

Diplomston:
Stamboksförda hingstar:
Antal betäckta ston År 1: 2021 = 0 År 2: 2020 = 0 År 3: 2019 = 1 År 4: 2018 = 2 År 5:
Utställningsmeriter: Riksutställning 2018 i Bollerup, 40 p, 8-8-8-8-8.
Övrigt:
Anmärkning:
Licens senast betald:

Härkomst:

Rask 12006

Regent 11808 Rubon 11558 Ruman 11388
Debora 112705
Tarrantona 115553 Carton 11536
Tiara 114047
Maja 116885 Massiv 11844 Elegant 11740
Brokita 115641
Bonita 115183 Rubon 11558
Vanja 114383