Ralör 12082

Foto: Pernilla Hägg

Västmanland
Jan Forslund
Säby Vallby 9, 734 93 Kolbäck
076-8414105

Uppfödare: A-C & Kjell Johansson, Strängnäs

Avelsvärdesklass:
Tillstånd tom 2022
Mått: 157-211-28,5
Färg och tecken: Ljbr, stj
Exteriör omdöme: Rastypisk, maskulin hingst av bra karaktär, vackert huvud, välansatt hals,,bra bogläge, rastypiskt kors, från sidan välbenad, tät fram, framåtgripande skritt, lätt vägvinnande trav
Exteriör poäng: 40 p, 9-8-7-8-8
Hovbroskstatus: Ej röntgad
Status för sundhetskontroll:
Hingstlinje: Hussard de Vailampont 5006

Avkommor

Diplomston:
Stamboksförda hingstar:
Antal betäckta ston År 1: År 2: År 3: År 4: År 5:
Utställningsmeriter:
Övrigt:
Anmärkning:
Licens senast betald:

Härkomst:

Ralör 12082

Remus 11882 Rubon 11558 Ruman 11388
Debora 112705
Tuja 116309 Frej 11568
Tulla 114889
Molly 117333 Palör 11534 Snällman 11314
Kelly 112907
Rolly 114905 Ramon 11224
Dolly 114365