Under 12092

Foto: Pernilla Hägg

Kronobergs län
Fanny Dahlberg
Prebendevägen 7 A, 352 39 Växjö
070-5233822

Uppfödare: Kjell Gustavsson, Älvsered

Avelsvärdesklass:
Tillstånd tom 2023
Mått: 156-210-27,5
Färg och tecken: Fx.,bls, vtul
Exteriör omdöme: Rastypisk, lågställd hingst, välansatt hals, bra resning, harmoisk sida, välbenad från sidan, relativt korrekt, lång skritt med utmärkt mekanik, lätt vägvinnande trav.
Exteriör poäng: 41 p. 8-8-8-9-8
Hovbroskstatus: Ej röntgad
Status för sundhetskontroll:
Hingstlinje: Hellas 8666

Avkommor

Diplomston:
Stamboksförda hingstar:
Antal betäckta ston År 1: År 2: År 3: År 4: År 5:
Utställningsmeriter:
Övrigt:
Anmärkning: DNA / SE SLU 4024219. Station 2023: Stall Lidsjö Tolg
Licens senast betald: Licens klar för 2023

Härkomst:

Under 12092

Ultimat L 12004 Ulltan 11670 Rabond 11596
Ullvi 113495
Julie 116705 Junid 11546
Lisa 116281
Älma 117379 Ute 11898 Ulltan 11670
Bonita 115833
Ängla 116415 Boss 11658
Ester 115941