Cronas Waldemar 12086

Foto: Pernilla Hägg

Jönköping
Kristine Fransson & Kalle Rehn
Norra Släthult 20, 333 91 Smålandstenar
073-6358499

Uppfödare: Carola Carlsson, Ullared

Avelsvärdesklass:
AB
Mått: 163-219-28 ( 4 års mått 162-219-30 )
Färg och tecken: Mfx, stj
Exteriör omdöme: Välbyggd hingst av utmärkt rastyp, utmärkt framparti, bål och kors, benad till storleken, rättställd fram, något hjulig bak, vägvinnande skritt med utmärkt mekanik, bogfri trav med bra hasarbete
Exteriör poäng: 9-9-8-9-9 = 44 p ( 4 år 9-10-8-9-8 = 44 p )
Hovbroskstatus: Ej röntgad
Status för sundhetskontroll:
Hingstlinje: Hellas 8666

Avkommor

Diplomston:
Stamboksförda hingstar:
Antal betäckta ston År 1: 2023 = 8 År 2: År 3: År 4: År 5:
Utställningsmeriter: 2023 Riksutställning, 43 p, 99799
Övrigt:
Anmärkning: Station 2024: Oscar Hässelmo, Klåverödsgården, Kågeröd, tel. 076-0878108
Licens senast betald: Licens klar för 2024

Härkomst:

Cronas Waldemar 12086

Ultimat L 12004 Ulltan 11670 Rabond 11596
Ullvi 113495
Julie 116705 Junid 11546
Lisa 116281
Wilda 117119 Armagnac 11872 Akvavit 11802
Nova 116151
Victoria 115727 Rubon 11558
Veronika 113293