Luron 12042

Jönköpings Län / Kronobergs Län
Christer Nilsson
Lilla Sävsholm, 331 17 Rydaholm
076-8836050

Uppfödare: Christer Nilsson, Rydaholm

Avelsvärdesklass:
AB
Mått: 162-215-28
Färg och tecken: Br,stj
Exteriör omdöme: Rastypisk, välutvecklad hingst av utmärkt rastyp, välansatt hals, bra resning bål och kors, välbenad, fina hasar,relativt korrekt, lång vägvinnande skritt med bra mekanik, vägvinnande trav med bra hasarebete
Exteriör poäng: 9-9-8-9-8 = 43 poäng
Hovbroskstatus: Ej röntgad
Status för sundhetskontroll: Visad på Avelsvärdering 2024 Grevagården UA
Hingstlinje: Job du Quesnoy

Avkommor

Diplomston:
Stamboksförda hingstar:
Antal betäckta ston År 1: 2023 = 2 År 2: 2021 = 11 År 3: År 4: År 5:
Utställningsmeriter: 2021, Riksutställning, 42 p, 9-8-8-8-9, Riksutställning 2023, 44 p. 109889
Övrigt: 5 års mått 162-232-30, exteriör 44 poäng 99899 (2023). Avelsföreningens Hederspris (tallriken ) 2021
Anmärkning: Station 2024: Hyalt Ryssby Stina Hägg 073-803 56 61 eller Lihna Ericsson 070-303 56 61
Licens senast betald: Licens klar för 2024

Härkomst:

Luron 12042

Stormobackans Caron 11864 Casbin 11816 Binör 11720
Cassandra 115811
Ronja 116321 Rubon 11558
Wilja 114845
Elina 116781 Luric 11754 Linus 11402
Carmen 114989
Embla 23-98-0065 Krabat 11622
Mollie 114635