Calle 23-21-5035


(c) Foto: Yvonne Karlsson

Västra Götaland
Stina Svensson
Södra Kyrkogatan 10, 531 34 Lidköping
072-5565790

Uppfödare: Anna-Lena & Kenneth Svensson. Lidköping

Avelsvärdesklass:
Tillstånd tom 2024
Mått: 157-214-26
Färg och tecken: Br, vthip
Exteriör omdöme: Rastypisk, maskulin, välutvecklad hingst, vackert huvud, välformad hals, harmonisk sida, bra ledgångar, rättställd, vägvinnande avspänd skritt med god längd. lätt vägvinnande trav
Exteriör poäng: 43 poäng 9-9-8-9-8
Hovbroskstatus: ej röntgad
Status för sundhetskontroll:
Hingstlinje: Job du Quesnoy

Avkommor

Diplomston:
Stamboksförda hingstar:
Antal betäckta ston År 1: År 2: År 3: År 4: År 5:
Utställningsmeriter:
Övrigt:
Anmärkning:
Licens senast betald: Licens klar för 2024

Härkomst:

Calle 23-21-5035

Stormobackans Cassander 11912 Casbin 11816 Binör 11720
Cassandra 115811
Rolanga 116325 Rolang 11718
Ronja 115851
Nala 117329 Rubel 11892 Rutger 11810
Belly 114535
Nova 116151 Paul Munter 11678
Finesse 115583