Robust 23-21-5044


(c) Foto: Yvonne Karlsson

Kronobergs Län
Emma Larsson
Bästerna Norregård 4, 342 63 Mpheda
073-8079925

Uppfödare: Emma Larsson, Moheda

Avelsvärdesklass:
Tillstånd tom 2024
Mått: 161-215-30
Färg och tecken: Br, vthip
Exteriör omdöme: Rastypisk, maskulin hingst av grövre modell, bra framparti och kors, öppen bål, grovbent korrekt, vägvinnande skritt med god takt, taktmässig vägvinnande trav.
Exteriör poäng: 40 poäng 8-7-9-8-8
Hovbroskstatus: ej röntgad
Status för sundhetskontroll:
Hingstlinje: Hussard de Vaillampont 5006

Avkommor

Diplomston:
Stamboksförda hingstar:
Antal betäckta ston År 1: År 2: År 3: År 4: År 5:
Utställningsmeriter:
Övrigt:
Anmärkning: DNA SE SLU 4035837
Licens senast betald: Licens klar för 2024

Härkomst:

Robust 23-21-5044

Rufus S 11958 Remus 11882 Rubon 11558
Tuja 116309
Frilla 115715 Jonte 11632
Rilla 114127
Mona 117423 Rutger 11810 Whiskey 11728
Ramona 115777
Majsan 116123 Binör 11720
Maja 115079