Bolon 11972

 

Foto: Pernilla Hägg

Kronobergs Län
Viktoria Freij & Jimmy Ringberg
Ödetofta Lidsjö, 363 35 Tolg
076-769 11 99

Uppfödare: Kerstin Zetterberg, Timmele

Avelsvärdesklass:
AB
Mått: 162-220-29
Färg och tecken: Fx,bls,vtul
Exteriör omdöme: Hingst av utmärkt rastyp med långa linjer, lång välformad hals, bra resning, utmärkt sida, grovbent, rättställd, lång vägvinnande skritt, lätt taktmässig trav.
Exteriör poäng: 44 poäng, 9-10-9-8-8
Hovbroskstatus: Ej röntgad
Status för sundhetskontroll: Veterinärintyg 2022, UA
Hingstlinje: Hussard de Vaillampont 5006

Avkommor

Diplomston: 7
Stamboksförda hingstar: 1. Gazon 12050. 2. Y´s Birk 23-20-5037 (godkänd 2023 )
Antal betäckta ston År 1: 2023 = 6 År 2: 2022 = 7 År 3: 2021= 15 År 4: 2020 = 9 År 5: 2019 =11
Utställningsmeriter: 2017: Riksutställning, 43 p, 99988 1/3, 2018: Riksutställning 44 p, 109988 1/4
Övrigt:
Anmärkning:
Licens senast betald: Licens klar för 2024

Härkomst:

Bolon 11972

Rubon 11558 Ruman 11388 Ramon 11224
Runa 109523
Debora 112705 Apollo 11146
Diana 110459
Malona 116849 Mascot 11566 Rasken 11304
Mitza 113555
Lonora 114457 Pajlo 11350
Monora 113463