Remus 11882

Södermanlands län
Kjell Johansson
Snytberga Härad, 645 91 Strängnäs
0152-704 24

Uppfödare: Eije Tern, Strängnäs

Avelsvärdesklass:
Elit
Mått: 159-207-29
Färg och tecken: Ljbr, skj stj
Exteriör omdöme: Maskulin hingst av utmärkt rastyp, bra resning, bra bog bål och kors, från sidan grovbent, rättställd, framåtgripande skritt, lätt taktmässig trav med bra hasarbete
Exteriör poäng: 43 poäng, 9-9-8-8-9
Hovbroskstatus: Ej röntgad
Status för sundhetskontroll: Avelsvärdering för hingstar 2023 UA
Hingstlinje: Hussard de Vaillonville 5006

Avkommor

Diplomston: 8
Stamboksförda hingstar: 1.Rufus S 11958 2.Talisker Storm 11956 3.Rektor 11962 4.Agent 11970, 5. Artur S (gdk 2018), Ralör 12080
Antal betäckta ston År 1: 2023 = 1 År 2: 2022 = 14 År 3: 2021 = 4 År 4: 2020 = 1 År 5: 2019 = 17
Utställningsmeriter:
Övrigt:
Anmärkning:
Licens senast betald: Licens klar för 2024

Härkomst:

Remus 11882

Rubon 11558 Ruman 11388 Ramon 11224
Runa 109523
Debora 112705 Apollo 11146
Diana 110459
Tuja 116309 Frej 11568 Rosal 11136
Flicka 112059
Tulla 114889 Julit 11300
Uma 112873