PALÖR 11534 SE 23-88-5062


Södermanlands Län
Kjell Johansson
Snytberga Härad 645 91 Strängnäs
0152-70424

Uppfödare:
Allan Keldergard Kelder Linde 620 12 Hemse

Avelsvärdesklass: AB (1992)

Mått: 152 - 202-26

Färg och tecken:
Br, strbls, snp, vthbf

Exteriör omdöme:
God rastyp av mindre modell,valpig,överbygd,smal fram och bak,välbenad,bra ledgångar,goda rörelser i skritt och trav

Exteriör poäng:
( 3 år ) 8-8-8-8-8 = 40 p

Hovbroskstatus:
UA

Status för sundhetskontroll:
Visningsbefriad p.g.a ålder

Hingstlinje: Junex 7930

Avkommor

Diplomston:
3

Stamboksförda döttrar:

Stamboksförda hingstar:
1. Pirat 11752, prem G.

Antal betäckta ston
År 1: 2014 = 0
År 2: 2013 = 1
År 3: 2012 = 0
År 4: 2011 = 1
År 5: 2010 = 0

Utställningsmeriter:

Övrigt:

Anmärkning:
Född och uppfödd hos Allan Keldergard, Hemse, Gotland. Godkänd 1991 på Gotland, sedan dess hos nuvarande

Utgången:
Död Januari 2015

Licens senast betald:

Härkomst:

PALÖR 11534 SE 23-88-5062

Snällman 11314 Goman 11158 Garvan 11096
Mona 107377
Refonta 111267 Ume 11082
Refonia 108871
Kelly 112907 Refon 11182 Refons 10528
Brunett 110571
Lady 112009 Titan 10968
Flora 110587