RAMANO SE 23-09-5097

Ramano

Foto: Pernilla Hägg

Västra Götaland
Anneli Jegebris
Smeviken 30, 457 51 Bullaren
0702-706442

Uppfödare: Bengt-Ove Nilsson Green, Värends Nöbbele

Avelsvärdesklass:
G
Mått: 154-214-26
Färg och tecken: Fx, sth, bls, vtul
Exteriör omdöme: Rastypisk, maskulin av mindre modell, vackert huvud, välformad hals, bra selläge och kors, benad till storleken, biljarderar, framåtgripande skritt,taktmäsdsig trav med bra hasarbete
Exteriör poäng: 8-9-7-8-8 = 40 poäng
Hovbroskstatus: Ej röntgad
Status för sundhetskontroll: ...
Hingstlinje: Job du Quesnoy 7852

Avkommor

Diplomston: ...
Stamboksförda hingstar: Sundhetskontroll på Grevagården 2022, UA
Antal betäckta ston År 1: 2023 = 0 År 2: 2019 = 2 År 3: 2018 = 2 År 4: 2017 = 0 År 5: 2015 5
Utställningsmeriter: ...
Övrigt: ...
Anmärkning: ...
Licens senast betald: Licens klar för 2024

Härkomst:

RAMANO SE 23-09-5097

Dacke 11606 Bino 11372 Apollo 11146
Robina 112023
Dolly 114213 Fondör 11292
Donna 113453
Ramåna 116561 Rampman 11564 Ramon 11224
Hanna 113517
Sabina 114625 Jim 11194
Sessan