RUBON 11558 SE 23-90-5024

Jönköpings län
Göran Salomonsson
Kalvia 333 92 Broaryd
0371-41382

Uppfödare: Jan-Sivert Antonsson Havsjö Fällhemmet 571 66 Bodafors

Avelsvärdesklass:
SuperElit
Mått: 161 - 220-29
Färg och tecken: Br,stj
Exteriör omdöme: Utmärkt typ med långa linjer,bra djup,bra överlinje,långt välmusklat kors,korrekt,välbenad,utmärkta ledgångar,taktmässig vägvinnande skritt, taktmässig trav.
Exteriör poäng: ( 3 år ) 9-9-9-9-8 = 44 p.
Hovbroskstatus: UA
Status för sundhetskontroll: visningsbefriad p.g.a ålder
Hingstlinje: Hussard de Vaillampont 5006

Avkommor

Diplomston: 33
Stamboksförda hingstar: 1.Boletto 11634 2.Willy 11688 3.Kavaljer 11672 4.Berol 11716 5.Rosito 11726 6.Dominant 11758 7.Regent 11808 8.Vacker 11842,Respekt 11866 (2012), Remus 11882 (2012)
Antal betäckta ston År 1: 2014 20 År 2: 2013 23 År 3: 2012 19 År 4: 2011 13 År 5: 2010 17
Utställningsmeriter: Pontus Burens Hederspris 2010
Övrigt: Godkända söner: 1. Boletto 11634,exp till Polen, 2.Willy 11688,prem AB, 3.Kavaljer 11672,val, 4.Berol 11716 prem G, 5.Rosito 11726, död, 6. Dominant 11758,(exp Tjeckien ) 7.Regent 11808, 8.Vacker 11842, Respekt 11866 ( 2012), Remus 11882 (2012)
Anmärkning: Avelsföreningens hederspris 1993 (tallriken)
Licens senast betald: Licens löst för 2015

Härkomst:

RUBON 11558 SE 23-90-5024

Ruman 11388 Ramon 11224 Ramal 10990
Mona-Bell 109893
Runa 109523 Juman 10608
Bellina 106045
Debora 112705 Apollo 11146 Jovano 11054
Abbenda 102481
Diana 110459 Almin 10412
Pergola II 90825