Stadig 11908 SE 23-11-5002

 

Foto: Ingrid Fehn -Dellgren

 

Västra Götaland
Kristina Danielsson
Åstabo 2, 512 61 Kalv
0768-123764

Uppfödare: Kristina Danielsson, Kalv

Avelsvärdesklass:
G
Mått: 158-225-28
Färg och tecken: Br,stj
Exteriör omdöme: Välutvecklad, välbyggd hingst med bra raskaraktär, bra selläge, kraftfullt bogparti, djup bål, rastypiskt kors, från sidan välbenad, relativt rättställd, avspänd skritt med god steglängd, taktmässig något framtung trav
Exteriör poäng: 8-8-8-8-8 = 40 p
Hovbroskstatus: Ej röntgad
Status för sundhetskontroll: 2023, UA
Hingstlinje: Paul van Luntershoek 7534

Avkommor

Diplomston: 1
Stamboksförda hingstar: 1. Mäktig 11992
Antal betäckta ston År 1: 2023 = 2 År 2: 2022 = 1 År 3: 2021 = 1 År 4: 2020 = 1 År 5: 2019 = 2
Utställningsmeriter: _
Övrigt: _
Anmärkning:
Licens senast betald:

Härkomst:

Stadig 11908 SE 23-11-5002

Sacarol 11628 Macarol 11436 Carolan 11330
Marais 111323
Sara 113437 Tapol 11048
Sally 108151
Ellen 116487 Elegant 11740 Paul Munter 11678
Artemis 115303
Matilda 116047 Marty K BEH 1859
Dolly 113753