Stadig 11908 SE 23-11-5002

 

Foto: Pernilla Hägg


Västra Götaland
Kristina Danielsson
Åstabo 2, 512 61 Kalv
0768-123764

Uppfödare:
Kristina Danielsson, Kalv

Avelsvärdesklass: G

Mått: 158-225-28

Färg och tecken:
Br,stj

Exteriör omdöme:
Välutvecklad, välbyggd hingst med bra raskaraktär, bra selläge, kraftfullt bogparti, djup bål, rastypiskt kors, från sidan välbenad, relativt rättställd, avspänd skritt med god steglängd, taktmässig något framtung trav

Exteriör poäng:
8-8-8-8-8 = 40 p

Hovbroskstatus:
Ej röntgad

Status för sundhetskontroll:
_

Hingstlinje: Paul van Luntershoek 7534

Avkommor

Diplomston:
_

Stamboksförda döttrar:

Stamboksförda hingstar:
1. Mäktig ( gdk 2018)

Antal betäckta ston
År 1: 2019 = 0
År 2: 2018 = 0
År 3: 2017 = 0
År 4: 2016 = 0
År 5: 2015 = 9

Utställningsmeriter:
_

Övrigt:
_

Anmärkning:

Utgången:

Licens senast betald:
Licens löst för 2020

Härkomst:

Stadig 11908 SE 23-11-5002

Sacarol 11628 Macarol 11436 Carolan 11330
Marais 111323
Sara 113437 Tapol 11048
Sally 108151
Ellen 116487 Elegant 11740 Paul Munter 11678
Artemis 115303
Matilda 116047 Marty K BEH 1859
Dolly 113753