TERBONID 11684 SE 23-97-5042

Västra Götaland
Tore Johansson
Bengtolofsgården 1, 530 30 Tun
070-5160428

Uppfödare: Sven Bäckström Backor, Göteve 521 92 Falköping

Avelsvärdesklass:
B
Mått: 160-217-29
Färg och tecken: Fx,bls
Exteriör omdöme: Harmonisk hingst av mycket god rastyp,vackert huvud,väl ansatt hals,välliggande bog,något låg bakom manken,bra kors,något tät fram,i övrigt välbenad,avspänd ledig skritt,naturlig bra trav.
Exteriör poäng: (3 år) 8-8-8-9-8 = 41 p
Hovbroskstatus: UA
Status för sundhetskontroll: Visningsbefriad pga ålder
Hingstlinje: Tapageur dé Herse 5214

Avkommor

Diplomston: 2
Stamboksförda hingstar:
Antal betäckta ston År 1: 2019 4 År 2: 2018 1 År 3: 2017 1 År 4: 2016 7 År 5: 2015 4
Utställningsmeriter: Riksutställning 2000 på Elmia, Riksutställning 2011 Dingle 40 p 9-7-8-8-8
Övrigt: Född hos Bröd.Bäckström, Falköping, uppfödd hos Ragnar Karlsson, Färgelanda. Station år 2000 hos Bröd.Andersson, Buggeryd.3 säsonger i Norge, 1 säsong på Håcksviks Hovslageri,5 år på Gotland hos Stefan Johansson, 1 säsong hos Klas Hultberg Totebo
Anmärkning: DNA-testad, Härstamningsverifierad mot far
Licens senast betald: Licens klar för 2019

Härkomst:

TERBONID 11684 SE 23-97-5042

Terdebor 11506 Terdol 11218 Termo 11116
Dolly 110523
Debora 112705 Apollo 11146
Diana 110459
Bländina 114339 Bländör 11246 Torat 11130
Blända 111221
Ramona 113633 Raman 11264
Garmona 111719