TUDOR 11768 SE 23-01-5026

© Foto: Yvonne Karlsson

 

Hälsingland
Tomas Eriksson
Turkivägen 30, 814 30 Skutskär
026-710 58

Uppfödare: Torsten Frendberg Fagerhult 140 460 65 Brålanda

Avelsvärdesklass:
G
Mått: 158-222-27
Färg och tecken: Mfx, strbls
Exteriör omdöme: Rastypisk maskulin hingst,lågställd,vackert huvud,välansatt hals,mäktig bål,välutvecklat kors,nöjaktigt korrekt,taktmässig avspänd
Exteriör poäng: (4 år) 8-8-8-8-8 =40 p
Hovbroskstatus: Kraftig förbening
Status för sundhetskontroll: Visningsbefriad pga ålder
Hingstlinje: Tapageur d´Herse 5214

Avkommor

Diplomston: 1
Stamboksförda hingstar: 1. Milton 11902 (2013)
Antal betäckta ston År 1: 2019 1 År 2: 2018 0 År 3: 2017 0 År 4: 2016 7 År 5: 2015 14
Utställningsmeriter:
Övrigt: Född hos Torsten Frendberg, Brålanda, även uppfödd där.
Anmärkning: DNA testad Härstamningverifierad mot fader
Licens senast betald: Licens löst för 2021

Härkomst:

TUDOR 11768 SE 23-01-5026

Terdebor 11506 Terdol 11218 Termo 11116
Dolly 110523
Debora 112705 Apollo 11146
Diana 110459
Evogott 114859 Goman 11158 Garvan 11096
Mona 107377
Evonne 111509 Rogund 10996
Eva 109797