TYR 11744 SE 23-01-5023

Västra Götalands län
Alf Ulvebro
Ulvastorp Alboga 524 96 Ljung
0513-60038

Uppfödare: Alf Ulvebro Ulvastorp Alboga 524 96 Ljung

Avelsvärdesklass:
Elit
Mått: 160 - 210-27
Färg och tecken: Br, bls
Exteriör omdöme: Utmärkt rastyp,harmonisk,välutvecklad,väl ansatt hals,välvinklad bog,harmonisk sida,välbenad från sidan,nöjaktigt korrekt,avspänd vägvinnande skritt,taktmässig trav med bra hasarbete,väl förberedd
Exteriör poäng: (3 år) 8-9-8-9-8 = 42 p
Hovbroskstatus: Kraftig förbening
Status för sundhetskontroll: Visad på sommarpremiering 2012, Riksutställning 2010, UA
Hingstlinje: Blondyn, polsk imp

Avkommor

Diplomston:
Stamboksförda hingstar: 1. Elltyr 11824, 2.Ture 11852 3.Tyrann 11900
Antal betäckta ston År 1: 2012 = 7 År 2: 2010 = 4 År 3: 2009 = 6 År 4: 2008 = 14 År 5: 2007 = 18
Utställningsmeriter: Lokal utställning i Gällstad 2003 41 p, Riksutställning i Tingsryd 2004 42 p, Riksutställning 2005 på Elmia 43 p, Riksutställning 2007 på Elmia 42 p, Riksutställning 2010 på Axevalla 41 p.
Övrigt: Född och uppfödd hos ägaren. Avelsföreningens hederspris 2004
Anmärkning: Härstamningsverifierad mot far, DNA testad
Licens senast betald:

Härkomst:

TYR 11744 SE 23-01-5023

Boss 11658 O Boy 11550 Blondyn 11490
Efona 113481
Sorita 114155 Roy 11148
Sollvi f. 1970
Terona 115131 Terrosan 11574 Terdebor 11506
Aktrice 114055
Manda 114065 Amandus 11358
Blondie 112625