ULLTAN 11670 SE 23-96-5034

23-96-5034

Västra Götalands Län
Folkesbergs Ardennerhästar
Folkesberg 26 450 52 Dingle
0524-40909

Uppfödare: Karin Bjuggren Nord Hedvigslunds Gård 610 60 Tystberga

Avelsvärdesklass:
Elit
Mått: 154 - 204-25,5
Färg och tecken: 154 - 204-25,5
Exteriör omdöme: Mycket god rastyp,lågställd,vackert huvud,bra framparti,något sluttande kors,bra ledgångar,obetydligt knätrång fram,taktmässig vägvinnande skritt, ledig bra trav.
Exteriör poäng: ( 3 år ) 8-7-8-9-8 = 40 p.
Hovbroskstatus: UA
Status för sundhetskontroll: Visningsbefriad p.g.a ålder
Hingstlinje: Hellas 8666

Avkommor

Diplomston: 4
Stamboksförda hingstar: Ute 11898, Ullve 11982
Antal betäckta ston År 1: 2016 3 År 2: 2015 4 År 3: 2014 7 År 4: 2013 1 År 5: 2012 3
Utställningsmeriter: Riksutställning 2011 i Dingle 39 p. 7-7-8-8-9
Övrigt:
Anmärkning:
Licens senast betald: Licens löst för 2017

Härkomst:

ULLTAN 11670 SE 23-96-5034

Rabond 11596 Vebend 11532 Tebend 11430
Veronica 113293
Ratina 114207 Rapp 11196
Ratana 113597
Ullvi 113495 Jutan 11110 Jovano 11054
Jutenda 109393
Ullvika 109941 Lund 10392
Ullvira 109643