VIBÖR 11930L

VibörGrevagården 2015-03-29Foto: Pernilla Hägg

Foto:Pernilla Hägg


Kronoberg
Per Kjellbin
Arnhult Södregård, 342 63 Moheda
070-7775636

Uppfödare:
Per Kjellbin, Moheda

Avelsvärdesklass: Tillstånd tom 2015

Mått: 158-213-28

Färg och tecken:
Br,stj

Exteriör omdöme:
Välutvecklad, rastypisk och maskulin hingst, bra framparti, välansatt hals, gott djup, något kort kors, rättställd fram, rakhasig, energisk något kort skritt, lätt bogfri trav med utmärkt hasarbete.

Exteriör poäng:
9-8-7-7-9 = 40 p

Hovbroskstatus:
Ej röntgad

Status för sundhetskontroll:
...

Hingstlinje: Job du Quesnoy 7854

Avkommor

Diplomston:
...

Stamboksförda döttrar:
...

Stamboksförda hingstar:
...

Antal betäckta ston
År 1: ...
År 2: ...
År 3: ...
År 4: ...
År 5: ...

Utställningsmeriter:
...

Övrigt:
...

Anmärkning:

Utgången:

Licens senast betald:
Licens löst för 2015

Härkomst:

VIBÖR 11930L

Binör 11720 Bino 11372 Apollo 11146
Robina 112023
Vanessa 114423 Rollman 11382
Carna 113731
Vinetta 115317 Armon 11458 Rolle 11174
Dessy 112831
Viba 114755 Mareng-Blanco 11416
Verona 114255