VIBÖR 11930L

VibörGrevagården 2015-03-29Foto: Pernilla Hägg

Foto:Pernilla Hägg

Kronoberg
Per Kjellbin
Arnhult Södregård, 342 63 Moheda
070-7775636

Uppfödare: Per Kjellbin, Moheda

Avelsvärdesklass:
Tillstånd tom 2015
Mått: 158-213-28
Färg och tecken: Br,stj
Exteriör omdöme: Välutvecklad, rastypisk och maskulin hingst, bra framparti, välansatt hals, gott djup, något kort kors, rättställd fram, rakhasig, energisk något kort skritt, lätt bogfri trav med utmärkt hasarbete.
Exteriör poäng: 9-8-7-7-9 = 40 p
Hovbroskstatus: Ej röntgad
Status för sundhetskontroll: ...
Hingstlinje: Job du Quesnoy 7854

Avkommor

Diplomston: ...
Stamboksförda hingstar: ...
Antal betäckta ston År 1: ... År 2: ... År 3: ... År 4: ... År 5: ...
Utställningsmeriter: ...
Övrigt: ...
Anmärkning:
Licens senast betald: Licens löst för 2015

Härkomst:

VIBÖR 11930L

Binör 11720 Bino 11372 Apollo 11146
Robina 112023
Vanessa 114423 Rollman 11382
Carna 113731
Vinetta 115317 Armon 11458 Rolle 11174
Dessy 112831
Viba 114755 Mareng-Blanco 11416
Verona 114255