VINJETT 11750 SE 23-02-5004

© Foto: Yvonne Karlsson

 


Skåne Län
Kurt Hansson
Vegarp 240 13 Genarp
040-488018

Uppfödare:
Per Kjellbin Arnhult Södregård 5 342 63 Moheda

Avelsvärdesklass: B

Mått: 160 - 206-25

Färg och tecken:
Fx, bls

Exteriör omdöme:
Normalt utvecklad hingst av mycket god rastyp,bra könskaraktär,vackert huvud,utmärkt resning,harmonisk bål,rättställd,gracil,naturlig vägvinnande skritt,framåtgripande något obalanserad trav med bra hasarbete

Exteriör poäng:
(3 år) 9-8-7-8-8 = 40 p

Hovbroskstatus:
Kraftig förbening

Status för sundhetskontroll:
Sommarpremiering 2017, UA, visningsbefriad p.g.a ålder

Hingstlinje: Ajax de la Cour 4728

Avkommor

Diplomston:
5

Stamboksförda döttrar:

Stamboksförda hingstar:

Antal betäckta ston
År 1: 2019 0
År 2: 2018 2
År 3: 2017 2
År 4: 2016 1
År 5: 2015 3

Utställningsmeriter:
Deltagit på Riksutställning På Elmia 2005 41 p. 9-9-8-8-7, 2014 Riksutställning Bollerup 40 p. 9-8-8-8-7

Övrigt:
Född hos Per Kjellbin, Moheda, uppfödd hos Ture Pettersson,

Anmärkning:
DNA testad Härstamningsverifierad mot fader

Utgången:

Licens senast betald:
Licens löst för 2021

Härkomst:

VINJETT 11750 SE 23-02-5004

Botik 11698 Bonid 11626 Junid 11546
Flora
Debora 112705 Apollo 11146
Diana 110459
Vinetta 115317 Armon 11458 Rolle 11174
Dessy 112831
Viba 114755 Mareng-Blanco 11416
Verona 114255