VINJETT 11750 SE 23-02-5004

© Foto: Yvonne Karlsson

 

Skåne Län
Johan Gill
Sveagatan 2 B. 288 32 Vinslöv
0708-330780

Uppfödare: Per Kjellbin Arnhult Södregård 5 342 63 Moheda

Avelsvärdesklass:
B
Mått: 160 - 206-25
Färg och tecken: Fx, bls
Exteriör omdöme: Normalt utvecklad hingst av mycket god rastyp,bra könskaraktär,vackert huvud,utmärkt resning,harmonisk bål,rättställd,gracil,naturlig vägvinnande skritt,framåtgripande något obalanserad trav med bra hasarbete
Exteriör poäng: (3 år) 9-8-7-8-8 = 40 p
Hovbroskstatus: Kraftig förbening
Status för sundhetskontroll: Visningsbefriad p.g.a ålder
Hingstlinje: Ajax de la Cour 4728

Avkommor

Diplomston: 5
Stamboksförda hingstar: 1, Winter 23-19-5048 (godkänd 2023 )
Antal betäckta ston År 1: 2022 = 0 År 2: 2021 = 2 År 3: 2020 = 0 År 4: 2019 = 2 År 5: 2018 = 2
Utställningsmeriter: Deltagit på Riksutställning På Elmia 2005 41 p. 9-9-8-8-7, 2014 Riksutställning Bollerup 40 p. 9-8-8-8-7
Övrigt: Född hos Per Kjellbin, Moheda, uppfödd hos Ture Pettersson,
Anmärkning: DNA testad Härstamningsverifierad mot fader
Licens senast betald: Licens klar för 2024

Härkomst:

VINJETT 11750 SE 23-02-5004

Botik 11698 Bonid 11626 Junid 11546
Flora
Debora 112705 Apollo 11146
Diana 110459
Vinetta 115317 Armon 11458 Rolle 11174
Dessy 112831
Viba 114755 Mareng-Blanco 11416
Verona 114255