År 2010 startades ungdomssektionen i Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen. Vårt största syfte är att ta vara på ardennerintresserade ungdomar, sprida intresset för vår hästras och utbilda och inspirera dessa till att ta vara på sitt hästintresse. Framtidens uppfödare och kuskar finns bland de yngre och vi finns för att hjälpa dem igång.

Vi sysslar med att sprida kunskap om allt som rör ardennerhästen, körning, avel, hantering, skötsel osv. Detta görs genom kurser och studieresor. Även om vi heter ungdomssektionen så utesluts ingen att komma på våra evenemang. Alla är hjärtligt välkomna, oavsett ålder eller kunskapsnivå!

Många gånger är det de äldre som sitter på kunnandet och erfarenheterna när det gäller häst, och genom att välkomna alla så hoppas vi på att folk ska få tillfälle att knyta nya kontakter och dela erfarenheter och annat nyttigt. Vi vill skapa ett forum för alla ardennerintresserade.

 I föreningen idag så finns det en rejäl kunskapsbank hos medlemmarna, det vill vi ta vara på och därför har vi flera gånger tagit hjälp av erfarna hästmänniskor som vi har i föreningen vid kurser och studieresor. För att finnas tillgängliga och tillgodose så många som möjligt ordnas kurser och resor till olika platser i landet.

Våra kurser

Årligen har vi tre återkommande tillställningar. På vårkanten har vi en kurshelg, vi ordnar mat och övernattning för deltagarna fredag kväll – söndag eftermiddag. Teman för helgen har varierat. Det har handlat om inkörning, hantering, visa häst vid hand för att ta ett par exempel. Dessa kurser är uppskattade bland de som deltar och ger vänner för livet från olika delar av landet Vid ett tillfälle var vi i Huskvarna på 4H-gården Vissmålen och vid ett annat tillfälle i Halland på Munkagårdsgymnasiet.

 us_002
Bilden är tagen på helgkursen 2012 i Tvååker på Munkagårdsgymnasiet. Föreläsare för kursen var Håkan Carlsson (till vänster) och Per Karlsson (till höger). Hästen heter Ronaldo och ägs av Håkan Carlsson.

Vintertid har vi en dagskurs, temat på den har också varierat. Vi anlitar en föreläsare som passar ämnet och det blir mycket diskussion och erfarenhetsutbyte. Vid något tillfälle har vi pratat om avel och hur man väljer hingst till sitt sto. Vi har haft en föreläsning om hästens fysiologi. Senaste dagskursen var i januari 2013, temat var då att hantera och förbereda sin häst på olika situationer som man kan stöta på vid körning. Något som är viktigt om man ska bedriva verksamhet med körhäst. Vid det tillfället var vi i Nårunga utanför Alingsås hos Alexandra Kjellin och Lars Benjaminsson som bedriver Nårunga Häst & Vagn.

 us_003
Bilden kommer ifrån dagskursen i januari 2013 i Nårunga. Alexandra och Lars delar med sig om sina värdefulla tips i hur de hanterar och förbereder sina hästar för att kunna fungera i verksamheten som innebär körningar i olika miljöer och situationer. Hästen Matador, kallad Toddy är endast 3 år gammal men har inget emot att ställa upp för kursdeltagarna!

 

Studieresa

Vi har också anordnat en studieresa vid höstkanten, vi har vid dessa tillfällen besökt medlemmar hemma på deras gårdar för att se på deras hästar och hur uppfödning och annat fungerar. Studieresorna kan anordnas till vad som helst egentligen som har med häst och körning att göra. Det blir en trevlig gemenskap med mycket häst att se på.

 

Ungdomssektionens hederspris

Ungdomssektionen delar årligen ut ett pris i samband med riksföreningens årsmöte. Priset tilldelas en yngre ardennerkusk som visat stort intresse, engagemang och kunnande.
År 2011 delades priset ut för första gången och då till Martin Hellgren för fina prestationer i plöjning med häst i DM och SM.
År 2012 var Sofie Skylvik mottagare av priset för sitt fina bruksprov med 48 poäng med sin hingst Ture 11852.
År 2013 var Jenny Bjellkvist mottagare av priset för sitt kuskintresse och engagemang för att visa upp ardennerhästen.

us_004
På bilden ser vi Sofie Skylvik köra bruksprov med Ture 11852. Medhjälpare är Linda Ulvebro.

Alla är välkomna att nominera duktiga kuskar till vårt pris!

Information om vad som är på gång i ungdomssektionen hittar du här på ardennerföreningens hemsida under ungdomssektionens flik, i ArdennerNytt eller på facebook genom att gå med i gruppen Ardennerföreningens ungdomssektion.

Har du frågor så kontakta oss gärna!
Kristine Fransson 073-635 84 99
Caroline Pellrud 072-73 505 99