Avelsvärdering Grevagården flyttas till onsdag 1 maj – fredag 3 maj

Generellt schema (ladda ner) Individuellt schema (ladda ner)

Onsdag 1 maj:
3-åriga gotlandsruss & 3-åriga nordsvenska brukshingstar.

Torsdag 2 maj:
4-åriga och äldre hingstar, alla raser, samt ev bruksprov för 3-åriga ardennerhingstar.

Fredag 3 maj:
3-åriga ardenner, samt sundhetskontroll för ardenner & nordsvensk.

Som meddelats tidigare så har samarbetsgruppen inför avelsvärderingen för ardenner, gotlandsruss och nordsvensk beslutat att flytta fram avelsvärderingen till onsdag-fredag 1-3 maj 2019, samt kräva grundvaccinering mot hästinfluensa för samtliga deltagande hingstar.

Beslutet är taget i samråd med avelsvärderingsnämndens veterinär och efter rekommendation av Länsveterinär i Västra Götaland samt Statsveterinär på SVA, som samtliga avrådde till detta stora arrangemang skulle genomföras utan krav på influensavaccination för hästarna.

Bakgrunden till detta är det under den senaste tiden varit ett stort antal utbrott av hästinfluensa runt om i landet och att det vid vår gemensamma avelsvärdering samlas ett mycket stort antal hingstar under flera dagar, liksom en väldigt stort publik.

Hingstägare förbinder sig via hästägarförsäkran att se till att deltagande hingst är vaccinerad enligt ställda krav och arrangören har rätt att avvisa hingst som inte är vaccinerad enligt dessa krav.

Vi vill poängtera att vaccinationskravet inte innebär förändringar i hur hästägare, publik eller funktionärer ska agera innan, under eller efter avelsvärderingen, utan vi vädjar till alla på plats att inte gå runt och klappa på hästarna, inte gå i stallarna och att ni kommer till Grevagården med rena kläder och skor.

Tänk på att det är för hästarnas och er egen skull detta införs.

Byte av dag för hingstar anmälda till sundhetskontroll:
Hingstar anmälda till sundhetskontroll kommer att flyttas till fredag den 3 maj, oavsett ras. Detta för att fördela antalet hingstar mellan de olika dagarna, då anmälda hingstar till sundhetskontroll är betydligt fler än tidigare år, och det hade inneburit en väldigt lång arbetsdag, framför allt för verksam veterinär, om omfördelning inte görs.

Med anledning av att det kommer att vara hästar som tidigare anmälts och som nu inte kommer att komma fram till bedömning, förbehåller föreningarna sig rätten till ändringar i det program som tidigare informerats om.

Arbete med tidsprogram och planering kommer att ta vid den 21 mars och ny information och tidsplaner kommer att läggas ut så snart arbetet är klart.

Rumsbokningar och boxar:
Från Grevagården meddelas att tidigare rumsbokningar ligger kvar. Ni som bokat rum måste dock bekräfta till Grevagården att ni vill ha er bokning kvar. Detta sker enklast via epost grevagarden@telia.com, alt via sms till Lotta Wahlborg 070-357 68 01. Glöm inte att skriva i vilket namn rummet är bokat, så hon vet från vem meddelandet kommer.