Brolör

Proposition Avelsvärdering år 2023 för ardenner, nordsvensk brukshäst och gotlandsruss på Grevagården, Skövde

VIKTIG ÄNDRING!!!

Samtliga ardennerhingstar visas på söndagen den 26 mars. Anledningen till förändringen är att den totala mängden anmälda hingstar på lördagen är för många för att hinna med på samma dag. Därför har avelsföreningarna beslutat att flytta alla ardennerhingstar oavsett ålder till samma dag. Det gäller alla delstationer för alla ardennerhingstar; exteriör visning, körprov, id-kontroll, mätning samt veterinärbesiktning.

Hålltider söndagen den 26 mars

08.30 Bruksprov alla åldrar ardenner
10.00 Exteriörbedömning 3-åriga ardenner
LUNCH
13.00 Exteriörbedömning äldre ardenner
Tid för höjningar och slutkritik meddelas på plats

Klicka här för ett detaljerat schema för respektive hingst.

Grevagården, Skövde 24 mars 3-åriga gotlandsruss & 3-åriga nordsvenska hingstar
Grevagården, Skövde 25 mars 4-åriga och äldre gotlandsruss och nordsvenskar
Grevagården, Skövde 26 mars samtliga ardennerhingstar som inkluderar 3-åringar, 4-åriga och äldre, sundhetskontroll, höjningar och bruksprov.

Ev bruksprov för 3-åriga gotlandsruss och nordsvenska hingstar genomförs under fredagen.
Ev bruksprov för ardennerhingstar genomförs under söndagen.
Ev bruksprov för äldre gotlandsruss och nordsvenska hingstar genomförs på lördagen.

Bruksprov, frivilligt körprov samt delprov inom unghingstutbildningsprojektet måste anmälas, se klassindelning nedan.
Observera att med bruksprov menas det prov som är reglerat i hingstreglementet.

Anmälan till avelsvärderingen skall vara registrerad i Blå Basen alternativt vara poststämplad samt betalning vara Svenska Russavelsföreningens plusgiro 38 52 78-7 tillhanda senast den 1 februari 2023. OBS! Efteranmälningar mottages ej.

Anmälan skall i första hand registreras i Blå Basen och i andra hand på av SH fastställd blankett. Blanketten måste undertecknas i original och insändas till SH, i annat fall återsänds anmälan. Vid anmälan via Blå Basen skall det genererade referensnumret som hästägaren får vid anmälan anges på inbetalningen. Vid anmälan på pappersblankett är det viktigt att inbetalningen märks med premieringsplats, namn och registreringsnummer på hästen, samt att ägare och adressuppgifter anges. Blankett och information finns att hämta på SH:s hemsida www.svehast.se.

Vid anmälan via Blå Basen, gå in på följande länk: http://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan och följ instruktionerna.

Vid val av klass i Blå Basen ange endast klassens nummer (1, 2, 3 osv.) samt eventuellt tillägg enligt nedan:

Fredag 2023-03-24 Klass 1 Visning 3-årigt gotlandsruss, (önskar du göra bruksprov– ange detta i text vid val av klass, exempel: 1 B, delprov för unghingstprojektet, ange även klass 7 ex 1,7)
Fredag 2023-03-24 Klass 2 Visning av 3-årig nordsvensk hingst (önskar du göra bruksprov ange detta i text vid val av klass, exempel: 2 B. Önskar du göra Frivilligt Körprov eller delprov inom unghingstprojektet, ange även klass 7 vid anmälan (ex 2,7)
Lördag 2023-03-25
Söndag 2023-03-26
Klass 3 4-åriga och äldre hingstar, (önskar du göra bruksprov – ange detta i text vid val av klass, exempel: 3 B, delprov för unghingstprojektet, ange även klass 4 ex 3,4). Ardennerhingstar genomför körprovet på söndagen.
Lördag 2023-03-25
Söndag 2023-03-26
Klass 4 Delprov inom unghingstutbildningsprojektet för 4-åriga hingstar, ange även klass 4 i val av klass vid anmälan (ex 3,4). Ardennerhingstar genomför körprovet på söndagen.
Söndag 2023-03-26 Klass 5 Visning av 3-årig ardennerhingst (önskar du göra bruksprov, vilket sker under lördagen – ange detta i text vid val av klass, exempel: 5 B, delprov för unghingstprojektet, ange även klass 7 ex 6,7)
Söndag 2023-03-26 Klass 6 Sundhetskontroll för ardenner
Valfri dag Klass 7 Delprov inom unghingstutbildningsprojektet för 3-åriga Hingstar, samt frivilligt körprov för nordsvenska hingstar som EJ är anslutna till unghingstutbildningsprojektet, ange även klass 7 vid val av klass, ex 5,7. Observera att hästägare måste ange vid anmälan om annat redskap än släpa önskas vid provet.

Visning innebär att hingsten visas exteriört och veterinärt.
Observera att med bruksprov menas det prov som är reglerat i hingstreglementet.

Anmälningsavgift: 1200: – per anmäld hingst, Betalning sker till plusgiro 38 52 78-7. (Svenska Russavelsföreningen). Anmälningsavgiften ska vara betald senast 1 februari 2023.

Tillkommer gör kostnader i samband med ev. röntgenavläsning (endast nordsvensk). I vissa fall betalas denna avgift av rasföreningen. Hingst som kallas till höjning – ingen avgift. 300 kr för kallblodshingst som endast visas för sundhetskontroll.

Pappersanmälan skickas till:
Svenska Hästavelsförbundet, Box 314, 532 24 Skara Tel: 0511–441 881, betalning sker till plusgiro 38 52 78-7. (Svenska Russavelsföreningen)

Bilagor som skall skickas tillsammans med anmälan:

  1. Uppgifter om officiella tävlings-, utställnings- eller andra meriter som ägaren vill åberopa vid avelsvärderingen. Endast officiella dokument, t.ex., protokoll, som styrker meriter skall skickas in.

Arrangören rekommenderar att hingstarna är vaccinerade mot hästinfluensa. Rådgör med er veterinär om lämplig vaccinationsintervall.

Uppstallning, boende

Boxhyra tillkommer med 200:- per hingst för hela helgen. I uppstallningen ingår 1 st spånbal. Box bokas senast den 1 februari till Kristina Ahlström, kristina@axtorp.se Har ni inte e-post kan ni boka via Liselotte Erixon, tel 08-591 434 04, vardagar kl 17.00-18.00. Boxen skall i samband med bokning förskottsbetalas till pg 385278–7.

Boende, husvagnsplats eller elstolpe bokas direkt av Grevagården via epost, grevagarden@telia.com. Upplysningar om boende kan lämnas av Lotta Wahlborg, Grevagården, på tel. 070-357 68 01. Ej rengjord box faktureras med 500 kr. Läs gärna mer om Grevagården på www.grevagarden.se

Frågor
Har du frågor som rör anmälan, kontakta SH:s kansli på tel: 0511-441 881 mån-fre kl. 10-12 alternativt sh@svehast.se. Har du frågor som rör det praktiska arrangemanget på plats, kontakta:

Kåre Gustafson 070-555 04 63, ordforande@nordsvensken.org
Lennart Gustavsson 070-994 08 75, ardenner.lg@gmail.com
Liselotte Erixon 070-370 24 14, sekreterare@gotlandsruss.se
Kristine Fransson 073-635 84 99, ordforande@ardennerforeningen.nu