04jun/24

Riksutställning 2024

Information om Riksutställning 2024 Datum: Lördag 3 augusti – Söndag 4 augusti. Lördag: Exteriörutställning. Hästauktion. Söndag: Brukskörning, bruksridning, skogskörning. Best in Show Arrangör: Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen. Plats: Tingsryds Rid- och Körklubb.Read More…