Sommarpremiering

http://www.svehast.se/sommarpremieringar

 
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
3-års-stoet Mira visas på premiering 2013.
 

Vad är en sommarpremiering?

På en sommarpremiering har du möjlighet att få din häst bedömd av en erfaren och kunnig exteriördomare, en så kallad premieringsförrättare. Du kan också beroende på hästens ålder utföra ett bruksprov med din häst för att visa att den är välhanterad och har ett bra lynne. Ett bruksprov är ett rid- eller körprov beroende på vad du har för ras. Endast renrasiga hästar får visas på en sommarpremiering.

På en sommarpremiering bedöms din häst exteriört men hänsyn tas även till härstamningen. Skillnaden mellan en utställning och en sommarpremiering är att på en utställning bedöms vilken häst som är finast och mest välputsad för dagen medan hästens värde för aveln bedöms på en sommarpremiering.
Syftet med sommarpremieringar är att främja kvaliteten och utvecklingen av svensk hästavel.
På sommarpremieringen bedöms din häst exteriört mot en rasbeskrivning som finns att läsa i rasvisa bestämmelser för den aktuella rasen.

Aktiviteter som kan utföras vid sommarpremiering är följande:

 • Exteriörbedömning
 • Enkelt bruksprov (rid- eller körprov)
 • Prov för körbarhetsintyg (för ardenner, nordsvensk brukshäst, fjordhäst samt gotlandsruss)
 • Frivilligt körprov (för nordsvensk brukshäst)
 • Sundhetskontroll av sedan tidigare godkänd hingst (se respektive ras hingstreglemente)
 • I vissa fall avelsvärdering
 • Mätning (t.ex. mankhöjd)

Hästens exteriör bedöms genom fem bedömningspunkter:

 • Typ (hur rastypisk hästen är)
 • Huvud, hals, bål och kors (hur korrekt hästens huvud, hals och bål är)
 • Extremiteter samt rörelsernas korrekthet (hur korrekta ben hästen har samt hur korrekt den rör sig)
 • Rörelsemekanik i skritt (gångartsbedömning)
 • Rörelsemekanik i trav (gångartsbedömning)

Beroende på hästens ålder kan hästen tilldelas en kvalitetsklass och/eller en avelsvärdesklass. Ston beroende på ålder tilldelas en kvalitetsklass och en avelsvärdesklass. Föl, unghästar och valacker tilldelas en kvalitetsklass.

Kvalitetsklass tilldelas enligt följande uppnådda exteriörpoäng (maxpoäng är 50):

 • Klass I – 38-50 poäng exteriört
 • Klass II – 35-37 poäng exteriört
 • Klass III – 30-34 poäng exteriört
 • Treåriga ston som tilldelats 40 poäng eller mer tilldelas Avelsdiplom som är en särskilt fin utmärkelse.

 

Visa hästen korrekt

 1. Ställ dig framför hästen och ta tygeln i vardera handen. Tygeln ska fattas ca 20 cm under bettringarna och tygeländan ska vara uppsamlad.
 2. Ställ upp hästen (ej för nära domaren) med sidan mitt för domaren så att denne kan se hästens samtliga fyra ben. Öppna sidan mot domaren, dvs. närmaste framfot något framför den andra och närmaste bakfot lite bakom den andra. Kroppstyngden ska vara jämt fördelad på alla fyra benen. Hästen ska varken stå “framför, under eller bakom” sig. Korrigering får göras antingen framåt eller bakåt för att få hästen att ställa upp sig korrekt. Då domaren går framför hästen tar du ett steg åt sidan så att du inte skymmer hästens framparti.
 3. Då domaren fortsätter till andra sidan återgår du till platsen framför hästen och ställer om hästen så att domaren får se hästen med den ”öppna” sidan från detta håll.
 4. Då domaren kommenderar skritt ska hästen föras fram i skritt med din högra hand, men med tygellängden i vänster hand. Föraren ska gå vid bogen på hästens vänstra sida. Skritten ska vara energisk. Låt hästen sänka huvudet och gå avslappnad i ett friskt tempo.
 5. Avsaktning görs alltid före vändning och vändning sker alltid åt höger med visaren på vänster sida om hästen.
 6. Då domaren kommenderar trav samlas tyglarna i höger hand. Tänk på att du måste kunna följa med din häst i trav och inte hindra den.
 7. Träna hästen så att den kan gå på rakt spår samt göra halt och förbli stilla. Måste spö användas ska detta göras med försiktighet, eftersom hästen annars lätt går på två spår, ett med frambenen och ett med bakbenen. Det är tillåtet att ha egen piskförare.
 8. När hästen visas på ring (alla hästar visas samtidigt) – håll avståndet till framförvarande häst så att du inte blir sparkad.
 9. Uppvisarens klädsel ska vara ändamålsenlig och prydlig. Vanligt förekommande är ljusa byxor, mörk överdel och skor lämpliga att springa i.

Du bör använda hjälm med knäppt hakband!

Texten är hämtad från http://www.svehast.se

 Dacke
Eva Sandin visar hur man flätar hingsten Dacke.

Hur flätar man en ardennerhäst?
Klicka på länken nedan:
http://www.ardennerklubbensydost.dinstudio.se/gallery_98.html
där förklaras i både ord och bild hur man ska göra.