Ardennerbladet nr. 1

God fortsättning på det nya året kära medlemmar! Detta är ett litet informationsblad från styrelsen i Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen. Tanken är att vi ska publicera ett informationsblad med jämna mellanrum där vi ska delge våra medlemmar om vad vi jobbar med. Detta för att vi tagit till oss från flertalet medlemmar att vi behöver bli mer öppna och tala om vad vi jobbar med. Vi kommer ha ett rullande schema för vem som skriver informationsbladet, först ut är ordförande Kristine Fransson.


Bildtext: Kristine med hästarna Donna e. Rubon och fölet Marlon e. Maskerad.

Nyligen har vi haft budgetmöte för 2023. Ett tungt möte som varje år brukar ta mycket tid då det krävs att vi verkligen tänker över och beräknar kostnaden för både regelbundna och enstaka utlägg. Ekonomigruppen gör ett stort förberedande arbete och gör ett utkast på budget till styrelsemöte.

Just nu planerar vi årets aktiviteter. Närmast i tiden kommer hingstpremieringen på Grevagården, anmälan öppen på www.svehast.se för er som har en hingst som ska dit. Angående hingstpremiering så vill jag upplysa om att vi har tagit följande beslut; Godkända 3-årshingstar får tillstånd ett år och därefter, måste utföra ett godkänt bruksprov för att hingsten ska ha fortsatt tillstånd. Likadant som reglementet var före 2017. Det var dags för en utvärdering och det har visat sig att antalet hingstar som utför bruksprov har minskat dessa fem år. Vi måste värna om bruksegenskaperna hos våra ardennerhästar. Detta innebär att de hingstar som godkänns för avel i år, oavsett ålder, måste utföra bruksprov nästa gång hingsten kommer till hingstpremiering för fortsatt tillstånd om hingsten inte utför godkänt bruksprov i år.

För övrigt så planerar vi för fullt för att på olika sätt uppmärksamma vårt jubileumsår! I år är det ju som ni säkert känner till 150 år sedan de första ardennerhingstarna togs in i Sverige och aveln med dessa och den gamla svenska lanthästen ledde fram till hästrasen som kommit att kallas Den Svenska Ardennerhästen. Avelsföreningen firar dessutom 100 år i år! Mycket att fira, därmed mycket att planera!

Må gott alla ardennervänner! Med vänliga hälsningar / Kristine Fransson