Minnesanteckningar Styrelse till förfogande 2022

Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen Datum: Onsdag 15 juni 2022 Plats: Teams

NÄRVARANDE FRÅN STYRELSEN Lennart Gustavsson, Kristine Fransson, Viktoria Freij, Arne Nord, Mats Gustafsson, Carola Carlsson, Caroline Pellrud, Yvonne Augustsson, Pernilla Grytfors, Anton Krafth, Peter Stensson.

EJ NÄRVARANDE FRÅN STYRELSEN Lars Wälås, Jan-Sivert Antonsson.

Styrelsens ordförande Lennart Gustavsson välkomnar till mötet. Lennart börjar med att berätta lite om arbetet inom SH och Jordbruksverket. Kristine och Carola informerar om Avelskonferensen och dess upplägg. Anton berättar om brukskörning och bruksridning på Riks, som blir ett samarbete med Wåge Sjöberg och Ardennerklubben Sydost. Caroline informerade om den nya mailadressen; medlem@ardennerforeningen.nu där medlemmar numera ska maila in sina synpunkter och frågor. Samt info om kommande webbutik genom hemsidan.

FRÅGOR TILL STYRELSEN

Var köper vi profilkläder i dagsläget?

Svar: Kontakt sker via Sofie Skylvik.

Hur är det med utländska kontakter, tex Polen, Internationell utställning?

Svar: Just ni är det inget aktuellt gällande utländska kontakter och Sverige kommer inte deltaga i den Internationella utställningen i Frankrike.

Vem ansvarar för att arbetsgrupperna utför sina åtagande?

Svar: Det är upp till varje arbetsgrupp att ta ansvar för sin uppgift. Dock har styrelsen yttersta ansvaret.

Valberedningen svarar ej på frågor, hur gör man?

Svar: Om man inte får kontakt med en av personerna i valberedningen, försök med nästa person i valberedningen. Ring helst.

Positivt intiativ att ha teamsmöte med medlemmarna. Detta kommer vi arbeta vidare med.

Lennart tackar för ett bra möte och hälsar medlemmarna välkomna till årsmötet 2 juli 2022.