Förbeställ varor från Floby Överskottslager till Riksutställningen

Floby Överskottslager kommer inte ha något försäljning på Riksutställningen men kommer närvara där och tar tacksamt emot beställningar som kan levereras under Riksutställningen.

Kontakta Börje på telefonnummer 070-340 52 89 eller e-post info@flobyoverskottslager.se för att göra beställning.