Jussi 12012 gick etta på Grevagården 2019. Ägare Anton Kraft och Lihna Eriksson, Ör. Foto Pernilla Hägg.

Avelsvärdering år 2020 för ardenner, nordsvensk brukshäst och gotlandsruss på Grevagården, Skövde

Fredag 13 mars 3-åriga gotlandsruss & 3-åriga ardennerhingstar

Lördag 14 mars 4-åriga och äldre hingstar, alla raser, samt ev bruksprov för 3-åriga nordsvenska brukshingstar

Söndag 15 mars 3-åriga nordsvenska brukshingstar samt sundhetskontroll för ardenner & nordsvensk

Ev bruksprov för 3-åriga gotlandsruss och ardennerhingstar genomförs under fredagen.
Ev bruksprov för 3-åriga nordsvenska hingstar genomförs under lördag eftermiddag.

 

Bruksprov, frivilligt körprov samt delprov inom unghingstutbildningsprojektet måste anmälas, se klassindelning nedan. Observera att med bruksprov menas det prov som är reglerat i hingstreglementet.

Anmälan till avelsvärderingen skall vara registrerad i Blå Basen alternativt vara poststämplad samt betalning vara Svenska Russavelsföreningens plusgiro 38 52 78-7 tillhanda senast den 1 februari 2020. OBS! Efteranmälningar mottages ej.

Anmälan skall i första hand registreras i Blå Basen och i andra hand på av SH fastställd blankett. Blanketten måste undertecknas i original och insändas till SH, i annat fall återsänds anmälan.

Vid anmälan via Blå Basen skall det genererade referensnumret som hästägaren får vid anmälan anges på inbetalningen. Vid anmälan på pappersblankett är det viktigt att inbetalningen märks med premieringsplats, namn och registreringsnummer på hästen, samt att ägare och adressuppgifter anges. Blankett och information finns att hämta på SH:s hemsida www.svehast.se

Vid anmälan via Blå Basen, gå in på följande länk: http://www.svehast.se/internetanmälan och följ instruktionerna.

Vid val av klass i Blå Basen ange endast klassens nummer (1, 2, 3 osv.) samt eventuellt tillägg enligt nedan:

Fredag 2020-03-13

Klass 1 Visning 3-årigt gotlandsruss, (önskar du göra bruksprov ange detta i text vid val av klass, exempel: 1 B, delprov för unghingst-projektet, ange även klass 7 ex 1,7).

Klass 2 Visning av 3-årig ardenner (önskar du göra bruksprov ange detta i text vid val av klass, exempel: 2 B. Önskar du göra Frivilligt Körprov eller delprov inom unghingstprojektet, ange även klass 7 vid anmälan (ex 2,7).

Lördag 2020-03-14

Klass 3 4-åriga och äldre hingstar, (önskar du göra bruksprov ange detta i text vid val av klass, exempel: 3 B, delprov för unghingst-projektet, ange även klass 4 ex 3,4)

Klass 4 Delprov inom unghingstutbildningsprojektet för 4-åriga hingstar, ange även klass 4 i val av klass vid anmälan (ex 3,4).

Söndag 2020-03-15

Klass 5 Visning av 3-årig nordsvenska brukshingstar, (önskar du göra bruksprov, vilket sker under lördagen ange detta i text vid val av klass, exempel: 5 B, delprov för unghingstprojektet, ange även klass 7 ex 6,7).

Klass 6 Sundhetskontroll för ardenner och nordsvensk brukshäst

Valfri dag

Klass 7 Delprov inom unghingstutbildningsprojektet för 3-åriga

hingstar, samt frivilligt körprov för nordsvenska hingstar som EJ är anslutna till unghingstutbildningsprojektet ange även klass 7 vid val av klass, ex 5,7.

Observera att hästägare måste ange vid anmälan om annat redskap än släpa önskas vid provet.

Visning innebär att hingsten visas exteriört och veterinärt.

Observera att med bruksprov menas det prov som är reglerat i hingstreglementet.

Anmälningsavgift: 1200:- per anmäld hingst, tillkommer gör kostnader i samband med ev. röntgenavläsning (endast nordsvensk). I vissa fall betalas denna avgift av rasföreningen.

Hingst som kallas till höjning – ingen avgift. 300 kr för kallblodshingst som endast visas för sundhetskontroll.

Pappersanmälan skickas till:
Svenska Hästavelsförbundet, Box 314, 532 24 Skara Tel: 0511-441 881, betalning sker till plusgiro 38 52 78-7. (Svenska Russavelsföreningen)

Bilagor som skall skickas tillsammans med anmälan:

1. Uppgifter om officiella tävlings-, utställnings- eller andra meriter som ägaren vill åberopa vid avelsvärderingen. Endast officiella dokument, t.ex, protokoll, som styrker meriter skall skickas in.

Arrangören rekommenderar att hingstarna är vaccinerade mot hästinfluensa. Rådgör med er veterinär om lämplig vaccinationsintervall.

Uppstallning, boende

Boxhyra tillkommer med 200:- per hingst för hela helgen. I uppstallningen ingår 1 st spånbal. Box bokas senast 1:a mars av Kristina Ahlström, kristina@axtorp.se Har ni inte e-post kan ni boka via Liselotte Erixon, tel 08-591 434 04, vardagar kl 8.00-10.00.

Boende, husvagnsplats eller elstolpe bokas direkt av Grevagården via epost, grevagarden@telia.com.
Upplysningar om boende kan lämnas av Lotta Wahlborg, Grevagården, på tel , 070-357 68 01,

Ej rengjord box faktureras med 500 kr.

Läs gärna mer om Grevagården på www.grevagarden.se

Frågor

Har du frågor som rör anmälan, kontakta SH:s kansli på tel: 0511-441 881 mån-fre kl. 10-12 alternativt sh@svehast.se

Har du frågor som rör det praktiska arrangemanget på plats, kontakta:

• Kåre Gustafson 070-555 04 63/ ordforande@nordsvensken.org
• Lennart Gustavsson 070-994 08 75/ ardenner.lg@gmail.com
• Liselotte Erixon 070-370 24 14 / liselotte.erixon@telia.com

Katalog över anmälda hästar samt närmare anvisningar för hingstägare kommer att sändas ut till anmälda hingstägare cirka två veckor innan avelsvärderingen äger rum.

Information om unghingstutbildningsprojektet

Hingstägare som önskar ansluta sin 3- eller 4-åriga hingst har möjlighet att göra det genom att skicka in blanketten ”Anmälan till ung­hingstutbildningsprojektet” till Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 Märsta. Anmälan ska vara mottagaren tillhanda senast 1 februari 2020.

Hingstägare förbinder sig att ta del av gällande regelverk. Checklista över hingstens utbildning skickas till utbildaren/ägaren efter att anmälan är mottagen och ska fyllas i av utbildaren och skickas tillbaka till Liselotte Erixon senast den 1 mars 2020.

Företrädare för 3-åriga hingstar som ska göra slutprov inom projektet överenskommer på plats med verksam domare om vilken tid och dag provet ska göras, om inte hingsten gör sedvanligt bruksprov vilket gäller som delprov i unghingstutbildningsprojektet.

Prov för 4-åriga hingstar sker under lördagen och efter fastställt tidsschema.

Arrangerande föreningar förbehåller sig rätt till eventuella ändringar.