Som säljare ansvarar man för att skicka in ägarbytet och att ägarbytet ALLTID
ska finnas i passet. Det ska man som köpare kontrollera!

På grund av att utskicken med ägarbyte via postförskott inte fungerat tillfredsställande, kommer vi att tillämpa nya rutiner inom AFSA. Samma rutiner kommer att tillämpas även vid passframställande, där vi kommer att fakturera istället för postförskott. Du betalar in din kostnad till Avelsföreningens plusgiro 95 58-8.

Följande rutiner gäller för ägarbyte hos AFSA:

Fyll i blanketten som heter ”Ägarbevis” eller ”Ägaruppgifter”, detta sitter på insidan av passet och skicka det i original till: Avelsföreningen För Svenska Ardennerhästen, Nygatan 7, 571 62 Bodafors.

Blanketten ska vara undertecknad av köpare och säljare. Om hästen ägs av flera
personer ska alla delägare skriva under innan vi kan göra en ägarändring.
Hästpasset ska i normalfallet INTE skickas in utan det ska alltid följa med
hästen. Undantag gäller hingst som ännu inte är omregistrerad till valack hos
oss.
Vid vilka tillfällen passet måste skickas in för uppdatering är:
* Om du låtit chipmärka en häst som inte är märkt sedan innan.
* När din häst har kastrerats.
* När din häst har tagits ut ur livsmedelskedjan för att den behandlats med
ett läkemedel som inte är tillåtet för livsmedelsproducerade djur.
* När hästens signalement behöver uppdateras.
En signalementsbeskrivning utförd av en godkänd id.kontrollant ska bifogas.

Ett ägarbyte kostar 200 kronor + portokostnader och kostnaden faktureras den nya
ägaren. Anger du en mejladress i ansökan kommer vi att fakturera via e-post.
Ägarbytet sker först när fakturan är betald. En ny ägarblankett utfärdas till den
nya ägaren och skickas med posten. Ägarbeviset är en värdehandling men vid
en juridisk tvist är denna handling inte ett bevis på ägarskap.

Som säljare ansvarar man för att skicka in ägarbytet och att ägarbytet ALLTID
ska finnas i passet. Det ska man som köpare kontrollera!

Läs gärna mer under fliken Information och vidare under Hästpass.