Avelsvärdering år 2021 för ardenner, nordsvensk brukshäst och gotlandsruss på Grevagården, Skövde

Grevagården 2021 är flyttat till helgen vid Valborgsmässoafton, 30/4-2/5

Med anledning av rådande COVID-19-läge, förbehåller sig arrangerande föreningar rätten till ändringar gällande detta evenemang.

Grevagården, Skövde 30 april 3-åriga gotlandsruss & 3-åriga nordsvenska hingstar
Grevagården, Skövde 1 maj 4-åriga och äldre hingstar, alla raser, samt ev bruksprov för 3-åriga ardennerhingstar
Grevagården, Skövde 2 maj 3-åriga ardennerhingstar samt sundhetskontroll för ardenner & nordsvensk

Ev bruksprov för 3-åriga gotlandsruss och nordsvenska hingstar genomförs under fredagen.
Ev bruksprov för 3-åriga ardennerhingstar genomförs under lördag eftermiddag.
Ev bruksprov för äldre hingstar genomförs på lördagen.

Bruksprov, frivilligt körprov samt delprov inom unghingstutbildningsprojektet måste anmälas, se klassindelning nedan.
Observera att med bruksprov menas det prov som är reglerat i hingstreglementet.

Anmälan till avelsvärderingen skall vara registrerad i Blå Basen alternativt vara poststämplad samt betalning vara Svenska Russavelsföreningens plusgiro 38 52 78-7 tillhanda senast den 1 mars 2021. OBS! Efteranmälningar mottages ej.

Anmälan skall i första hand registreras i Blå Basen och i andra hand på av SH fastställd blankett. Blanketten måste undertecknas i original och insändas till SH, i annat fall återsänds anmälan.
Vid anmälan via Blå Basen skall det genererade referensnumret som hästägaren får vid anmälan anges på inbetalningen. Vid anmälan på pappersblankett är det viktigt att inbetalningen märks med premieringsplats, namn och registreringsnummer på hästen, samt att ägare och adressuppgifter anges. Blankett och information finns att hämta på SH:s hemsida www.svehast.se

Vid anmälan via Blå Basen, gå in på följande länk: http://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan och följ instruktionerna.
Vid val av klass i Blå Basen ange endast klassens nummer (1, 2, 3 osv.) samt eventuellt tillägg enligt nedan:

Fredag 2020-04-30 Klass 1 Visning 3-årigt gotlandsruss, (önskar du göra bruksprov– ange detta i text vid val av klass, exempel: 1 B, delprov för unghingst-projektet, ange även klass 7 ex 1,7)
Fredag 2020-04-30 Klass 2 Visning av 3-årig nordsvensk brukshingst (önskar du göra bruksprov – ange detta i text vid val av klass, exempel: 2 B. Önskar du göra Frivilligt Körprov eller delprov inom unghingstprojektet, ange även klass 7 vid anmälan (ex 2,7)
Lördag 2020-05-01 Klass 3 4-åriga och äldre hingstar, (önskar du göra bruksprov – ange detta i text vid val av klass, exempel: 3 B, delprov för unghingst-projektet, ange även klass 4 ex 3,4)
Lördag 2020-05-01 Klass 4 Delprov inom unghingstutbildningsprojektet för 4-åriga hingstar, ange även klass 4 i val av klass vid anmälan(ex 3,4)
Söndag 2020-05-02 Klass 5 Visning av 3-årig ardennerhingst, (önskar du göra bruksprov, vilket sker under lördagen – ange detta i text vid val av klass, exempel: 5 B, delprov för unghingstprojektet, ange även klass 7 ex 6,7)
Söndag 2020-05-02 Klass 6 Sundhetskontroll för ardenner och nordsvensk brukshäst
Valfri dag Klass 7 Delprov inom unghingstutbildningsprojektet för 3-åriga
Hingstar, samt frivilligt körprov för nordsvenska hingstar som EJ är anslutna till unghingstutbildningsprojektet-ange även klass 7 vid val av klass, ex 5,7.
Observera att hästägare måste ange vid anmälan om annat redskap än släpa önskas vid provet.

Visning innebär att hingsten visas exteriört och veterinärt.
Observera att med bruksprov menas det prov som är reglerat i hingstreglementet.

Anmälningsavgift: 1200:- per anmäld hingst, Tillkommer gör kostnader i samband med ev. röntgenavläsning (endast nordsvensk). I vissa fall betalas denna avgift av rasföreningen.
Hingst som kallas till höjning – ingen avgift. 300 kr för kallblodshingst som endast visas för sundhetskontroll.

Pappersanmälan skickas till:
Svenska Hästavelsförbundet, Box 314, 532 24 Skara Tel: 0511-441 881, betalning sker till plusgiro 38 52 78-7. (Svenska Russavelsföreningen)

Bilagor som skall skickas tillsammans med anmälan:
1. Uppgifter om officiella tävlings-, utställnings- eller andra meriter som ägaren vill åberopa vid avelsvärderingen. Endast officiella dokument, t.ex., protokoll, som styrker meriter skall skickas in

Arrangören rekommenderar att hingstarna är vaccinerade mot hästinfluensa. Rådgör med er veterinär om lämplig vaccinationsintervall.

Uppstallning, boende
Boxhyra tillkommer med 200:- per hingst för hela helgen. I uppstallningen ingår 1 st spånbal. Box bokas senast 1:a april av Kristina Ahlström, kristina@axtorp.se Har ni inte e-post kan ni boka via Liselotte Erixon, tel 08-591 434 04, vardagar kl 17.00-18.00. Boxen skalli samband med bokning förskottsbetalas till pg 385278-7.
Boende, husvagnsplats eller elstolpe bokas direkt av Grevagården via epost, grevagarden@telia.com.
Upplysningar om boende kan lämnas av Lotta Wahlborg, Grevagården, på tel , 070-3576801,
Ej rengjord box faktureras med 500 kr.
Läs gärna mer om Grevagården på www.grevagarden.se

Frågor
Har du frågor som rör anmälan, kontakta SH:s kansli på tel: 0511-441 881 mån-fre kl. 10-12 alternativt sh@svehast.se
Har du frågor som rör det praktiska arrangemanget på plats, kontakta:

Katalog över anmälda hästar samt närmare anvisningar för hingstägare kommer att sändas ut till anmälda hingstägare cirka två veckor innan avelsvärderingen äger rum.

Information om unghingstutbildningsprojektet.
Hingstägare som önskar ansluta sin 3- eller 4-åriga hingst har möjlighet att göra det genom att skicka in blanketten ”Anmälan till unghingstutbildningsprojektet” till Liselotte Erixon, Åslunda 202, 195 92 Märsta. Anmälan ska vara mottagaren tillhanda senast 1 mars 2021.
Hingstägare förbinder sig att ta del av gällande regelverk. Checklista över hingstens utbildning skickas till utbildaren/ägaren efter att anmälan är mottagen och ska fyllas i av utbildaren och skickas tillbaka till Liselotte Erixon senast den 1 mars 2021.
Företrädare för 3-åriga hingstar som ska göra slutprov inom projektet överenskommer på plats med verksam domare om vilken tid och dag provet ska göras, om inte hingsten gör sedvanligt bruksprov vilket gäller som delprov i unghingstutbildningsprojektet.
Prov för 4-åriga hingstar sker under lördagen och efter fastställt tidsschema.

Arrangerande föreningar förbehåller sig rätt till eventuella ändringar