Information från Avelsföreningen – kvartal 1. 2021

Ordförande ordet
De första tre månaderna detta pandemiåret har arbetet varit inriktat på AHL, Hingstpremieringen och sommarpremiering.

Gällande den nya djurhälsoförordningen (AHL) har jag deltagit i en referensgrupp inom hästnäringen som har gemensamt lämnat in remissvar till jordbruksverket. Ett påverkansarbete med många möten som gett ett visst positivt resultat. Lagen träder i kraft 21 april med förlängd tid för anläggningsregistrering till 1 oktober. Info om registreringen finns på AfSA:s hemsida.

Hingstpremieringen har tillsammans med Nordsvensk och Russföreningen planerats med så säker corona anpassning som möjligt. Först fick vi flytta till ett senare datum, 30/4-2/5 på Grevagården. Tyvärr med ett flertal restriktioner, Ingen publik, två personer per häst, minskat antal ledamöter i nämnden, ett minimum av funktionärer. Med detta har vi tagit vårt ansvar för smittspridningen som fortfarande håller vårt land i ett fast grepp. Evenemanget kommer att filmas och direktsändas så att de som är intresserade kan följa detta på hemmaplan.

Sommarpremieringarna kommer att anordnas på samtliga 35 platser som planerat. Troligen med samma upplägg som förra året med olika block. Dock är planen att samtliga klasser ska vara visningsbara. Allt kan hända gällande hur det aktuella läget är för covid 19. Gå in på SH:s hemsida för information.

Vi planerar för att kunna genomföra en riksutställning under slutet av augusti eller början av september, då förhoppningsvis de flesta är vaccinerade. Även en digital avelskonferens är under planering. Mer information kommer senare.

Till slut en uppmaning att låta betäcka era ston detta år. Efterfrågan och med det en höjd prisbild på häst är ett faktum. Vi kan alla hjälpas åt att marknadsföra vår ardennerras.

Nya regler för registrering och identifiering av hästar
Den 21 april 2021 börjar nya regler gälla för registrering och idetifiering av hästar. De nya reglerna innebär att:

  • Varje häst måste få sitt hästpass utfärdat i hästens födelseland-
  • Hästar ska märkas med chip som visar landskod, och som är godkända av Jordbruksverket. Microchip som används till häst i Sverige måste ha landskod 752, de inledande tre siffrorna av chipets nummer.

Den som har en anläggning med hästar ska registrera anläggningen hos Jordbruksverket. Det ska göras senast den 21 april. Du kan redan nu göra det i e-tjänsten – registrera anläggning. Mer information om de nya reglerna finns på Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se

PS / När detta skrives har ett nytt beslut tagits av SJV, att flytta fram detta
datum till den 1 oktober 2021.

E-postadresser och medlemsregister
Vi har förbättrat vår hantering av medlemsregistret och en följd av det är att våra medlemmar nu kan administrera sitt medlemskap i Ardennerföreningen via Min Sida. För att kunna få tillgång till Min Sida behöver det finnas en giltig epostadress registrerad. Om man inte har det så kan man registrera epostadress genom att skicka en e-post till Viktoria Freij på adressen viktoriafreij@hotmail.com. Min Sida kan hittas i menyn under sektionen Medlem.

Nya avgifter för pass och ägarbevis
Från och med den 1 april 2021, kommer avgiften för pass och ägarbevisen att höjas. Enligt styrelsebeslut den 21 februari 2021. De nya avgiftena är: Ägarbyten blir 300:- / styck (vid utskick via mail – annars tillkommer porto och avgifter)

Passen kommer att kosta 900:- / för föl födda under födelseåret. För äldre hästar och importer och B-pass kommer det att kosta 1800:- (postens avgifter tillkommer)