Valberedningens förslag 2022

Valberedningen består utav: Arne Josefsson (sammankallande), Bengt-Åke Rungegård, Kent Hansson.

Nedan följer presentationer av de som står som förslag till nyval in i styrelsen samt föreslagen ny ordförande.

Kristine Fransson, föreslagen till ny ordförande

Hej kära medlemmar!

Jag är Kristine Fransson, 38 år och bosatt utanför Smålandsstenar. Sambo med Kalle och har 3 barn i åldrarna 2 – 17 år. Arbetar som lantbrukslärare på Stora Segerstad Naturbrukscentrum. Driver eget företag med ardennerhästen i centrum samt gårdsförsäljning av kött från gårdens dikobesättning. På gården finns ca 20 styck ardennerhästar i olika åldrar. Avelshingsten Respekt 11866, ett antal ston, unghästar och föl. Jag har ett väldigt stort intresse för körning och vi erbjuder hästskjuts vid tillfällen som bröllop, barnkalas, inom turism med mera. Att bruka vår ardennerhäst är den bästa och finaste reklam vi kan ge den! Förutom körning så är avel ett stort intresse och vi betäcker våra ston årligen och använder gärna olika hingstar.

Jag har varit engagerad i Avelsföreningen sedan 2011, då var jag med och startade ett ungdomsarbete i AFSA. 2013 blev jag invald i styrelsen som suppleant och så småningom blev jag vald till ledamot och på senare år även vice ordförande. Mina arbetsuppgifter i styrelsen har varierat genom åren då vi har olika arbetsgrupper med olika ansvarsområden och konstellationerna av dessa grupper förändras från år till år. Frågor jag brinner för att öka och sprida intresset för vår vackra ardennerhäst, på så vis gynnas både aveln och även medlemsantalet i AFSA. Vi behöver också få ett aktivt arbete för att fånga upp ungdomar som intresserar sig för rasen. Styrelsen behöver också hitta fler vägar för kommunikation ut till medlemmarna samt bli bättre på att kommunicera utåt. Detta arbete är redan påbörjat och jag ser ännu fler förbättringar framåt i tiden.

Med vänliga hälsningar Kristine Fransson

Niklas Johansson. Föreslagen suppleant. Nyval.

Hej,

Jag och min sambo Siwan bor på Sågkullen i Tun tillsammans med våra djur, 7st ardennerhästar, vilka är hingsten Rebell 11974 samt avelsstona Welma och Myra, 2 års hingsten Terwell, 1åringarna Webella och Myrell och sist o minst fölet Wella för i år. Vi tycker avel och skogskörning är kul och intressant och tycker att detta går hand i hand.

Vi har även 4 amkor med kalv, och blondetjuren Ricky ,13 höns och en tupp och sist men inte minst katten Kissen!

Till vardags sedan 34 år driver vi en mekanisk verkstad med 21 anställda där jag jobbar som VD och marknadschef samt ett jordbruk på ca 50 ha åker, bete och skog där vi använder framför allt hingsten Rebell som gör ett fantastiskt jobb tillsammans med oss.

Sen för skojsskull spelar jag kontrabas i vårt rockabilly band Fertilizer ́s.

Jag har jobbat i styrelse ca 35 år och är relativt bekant med de ärenden som dyker upp där och hoppas att jag kan vara ett stöd i AFSA med den kunskap jag har samlat på mig genom åren. Viktiga frågor för mig, styrelsearbete, medlemsfrågor, samt marknadsföring av den svenska ardennerhästen och avel som leder till en sund och användbar ardenner till rätt ändamål.

Den som har frågor om mig kan ringa mig på telefon 070-7730744

Bästa hälsningar

Niklas Johansson

Linnea Borgenvall. Föreslagen suppleant. Nyval.

Hej!

Jag heter Linnea Borgenvall, är 30 år och bor utanför Linköping. Jag är ny inom Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen, och föreslagen som suppleant till den nya styrelsen. Jag är utbildad Husdjursagronom och jobbar till vardags som rådgivare gentemot nötköttsproducenter. Jag har haft häst större del av mitt liv, på senare år har dock ridhästarna bytts mot Gotlandsruss.

Avel är, och har alltid varit ett stort intresse för mig och jag har fått möjligheten att de senaste åren vara med på domarutbildningar, och ser fram mot Corona-fria år där jag får möjlighet att komma ut och se och lära mig ännu mera!

Jag sitter med i flera olika styrelser på ideell nivå, och driver även arbetet kring Vinland Russ, där vi ska importera russföl från USA för att få hem viktiga gener. För mig är det viktigt att en styrelse, oavsett intresse, arbetar med högt i tak, med bra kommunikation internt och till medlemmarna samt med respekt för varandra. Jag tror att jag, precis som många av er andra, vill jobba för att den Svenska Ardennerhästen ska ha en ljus och hållbar framtid. Det kan ingen lösa ensam utan medlemmar och styrelse måste gemensamt jobba ihop mot ett tydligt mål. Jag hoppas kunna vara behjälplig på den resan!

Helen Johansson/Fredriksson. Föreslagen suppleant. Nyval.

Hej ardennervänner!

Mitt namn är Helen Johansson.  Jag har fyllt 49 år och är mamma till två härliga barn på 20 och 18 år. Jag jobbar på Derome byggvaror som lagerchef. Jag är sambo med Micke.

Vi bor på en gård i underbart vacker natur ca 2 mil nordväst om Ljungby i Småland. Tillsammans har vi några ardennerhästar. Hästar som används inom körning och avel. Det händer att jag rider en sväng i skogen för att hästarna ska få lite omväxling. Jag har haft egen ardennerhäst sedan 2007. Då jag var på riksutställningen på Elmia och blev så otroligt betagen i rasen.

Jag blev glad och smickrad över att valberedningen kontaktade mig och ställde frågan om att finnas med som förslag på val till suppleant. Att arbeta i en styrelse är inget nytt för mig. Trivs med att engagera mig för medlemmarna och arrangemang som stärker gemenskapen men som även lyfter den fantastiska ardennerhästen.

Uppfödare har sedan 1800 talets slut jobbat fram den ras vi har idag.  Det är vårt ansvar att fortsätta förvalta ardennerhästen och föra den in i framtiden. Jag hoppas kunna bidra i styrelsearbetet och bli en bra och engagerad resurs för såväl styrelsekollegor som ardennervänner.

Mvh Helen.