Minnesanteckningar Träffa styrelsen 27 augusti 2022

Datum: Lördag 27 augusti
Plats: Vetlanda Ridklubb

NÄRVARANDE
Kristine Fransson, Carola Carlsson, Viktoria Freij, Pernilla Grytfors Mats Gustafsson, Anton Krafth, Caroline Pellrud, Lars Wälås, Helen Fredriksson, Niklas Johansson, Linnea Borgenwall.

FÖRHINDER
Peter Stensson, Jan-Sivert Antonsson

ANTAL PERSONER SOM KOM
10 stycken.

Styrelsens ordförande Kristine Fransson hälsade alla välkomna. Kristine började berätta om de olika arbetsgrupperna och dess funktion. Därefter fick varje huvudansvarig presentera den eller de arbetsgrupperna man jobbar i.

Fråga: Vad har vi för back-up gällande dator m.m?
Svar från styrelsen: Vi anlitar Molnet-tjänst, men det är viktigt med en extra extern back-up, detta kommer vi att titta på.

Fråga: Pristagare som tagit emot pris bör ligga på hemsidan?
Svar: Vi kommer att uppdatera vår hemsida med pristagare.

Fråga: Revisorerna ville ha en extern revisionsfirma för att kontrollera räkenskaperna, de anmärkte på små marginaler, vad betyder detta?
Svar från styrelsen: Pernilla svarade att det kändes bra att anlita en extern revisionsfirma eftersom arbetet innan bokslut nu ligger hos Pernilla. De små avvikelserna gällde bara kontering som skulle varit på alternativa konton, samt några kvitton skulle förtydligas vad dom avsåg.

Fråga: Vi vill gärna ha en uppdaterad hingstkatalog.
Svar från styrelsen: En hingstkatalog är väldigt kostsamt plus att den blir inaktuell fort. Men givetvis ska vi se över detta och förhoppningsvis komma fram till en katalog. Kanske sponsring genom Agria vore en idé. Förslagsvis ska vi höra med Föreningen Nordsvenska Hästen hur dom arbetar.

Fråga: Varför uppdateras inte ”Ej aktiva hingstar” på hemsidan?
Svar från styrelsen: Detta tar vi med oss och diskuterar med de ansvariga.

Fråga: Att korrekturläsa Stamboken skulle behövas.
Svar från styrelsen: Styrelsen förstod detta och kanske man kunde efterlysa extern hjälp.

Fråga: Vad händer med aktierna nu?
Svar: Just nu ligger dessa hos Swedbank, där vi köper tjänsten. Förslag på person som skulle kunna sköta aktierna har inkommit och ska kollas upp.

Fråga: Varför hade vi ett separat årsmöte 2022 och inte ihop med Riksutställningen?
Svar: Detta år var det svårt att få ihop ett årsmöte i samband med utställningen då det inte fanns någon lämplig lokal på området.

Fråga: Hur kommer Riksutställningen se ut framöver?
Svar: Det finns mycket vi kan arbeta med och det gäller att arbeta långsiktigt. Behövs två domare till exempel, man kan jobba med sponsring för att få ned anmälningsavgiften. Här behöver vi i styrelsen prioritera rätt för att få ett trivsamt Riks.

Kristine och samtliga från styrelsen tackade för ett intressant möte.
Mötet började 17.30 och avslutades 18.45.