Björn Henriksson kör 2,5-åriga hingsten Tyrman.

Rådgivande unghingstbedömning

Rådgivande unghingstbedömning har etablerat sig som en given aktivitet på höstkanten. Tillsammans med det mycket lovordade unghingstprojektet har ”rådgivande” funnit sin form.

1- och 2-åringarna har här sin examen och får även medskick om vidare utbildningssteg. Vad det gäller den exteriöra utvecklingen kan man med rätt råd ta steg åt rätt håll vad gäller utfodring, hovskötsel, muskeluppbyggnad och rörelseträning. Allt detta sammantaget ger hingsten de bästa möjligheterna i framtiden. Vi ska heller inte glömma den mycket viktiga sociala träningen som man här får på köpet

Datum och platser för 1- och 2-åringar:

25/8 Boden Elisabeth Ljungstorp
26/8 Umeå Elisabeth Ljungstorp
26/8 Wången Liselotte Erixon
6/10 Nässjö Kurt Larsson (ext) & Tobias Sandahl (körning)
7/10 Askersund Kurt Larsson (ext) & Tobias Sandahl (körning)
27/10 Vinslöv Kurt Larsson (ext) & Tobias Sandahl (körning)
28/10 Sätila Kurt Larsson (ext) & Tobias Sandahl (körning)

Körproven på Wången, Umeå och Boden bedömes av auktoriserade KBI-domare.

Allmänna bestämmelser:

1. Till bedömningen får anmälas hingst tillhörande grundstambok avdelning 1, födda 2016–2018.
2. Hästägareförsäkran är obligatorisk. Blankett ska fyllas i vid sekretariatet innan urlastning.
3. Domare lämnar verbal beskrivning och individuell rådgivning om anmäld hingst. Ingen poängsättning sker vid bedömningen.
4. Hingstar ett år och äldre skall visas i huvudlag med bett, minimiålder för att visa eller framföra hingst är 16 år. Det rekommenderas att visare bär hjälm.
5. Arrangörerna förbehåller sig rätten till ändringar.
6. Unghingstbedömningen följer av avelsorganisationerna antagna jävsregler. Fullständiga jävsregler finns att läsa i respektive förenings ”Storeglemente”.
7. Hästpass skall medtagas till bedömningen. (Gäller ej ännu icke grundstambokförda/registrerade föl)

För anmälningsblanketter gå in under fliken Hingstar – Unghingstbedömning.

Anmälan:

Anmälan skall ske på anmälningsblankett eller via internetanmälan på Svenska Hästavelsförbundets hemsida www.svehast.se, och ska för Wången, Boden och Umeå vara inkommen och betald senast den 10 augusti 2018 för övriga platser är 10 september sista anmälningsdag.
Anmälningsblankett sändes till Liselotte Erixon, Lundby 322, 195 92 MÄRSTA.
Önskas boxplats eller boende till Askersund, kontakta Towa Wallbom via telefon, 073–1818339 eller towa.wallbom@telia.com

Klasser:
1. Hingstföl
2. 1-åriga hingstar, enbart exteriör rådgivning
3. 1-åriga hingstar som ska visas tömkörda (kan utgöra prov i unghingstutbildningsprojektet)
samt exteriör rådgivning
4. 2-åriga hingstar, enbart exteriör rådgivning
5. 2-åriga hingstar som ska visas körda för släpa/kälke (kan utgöra prov i
unghingstutbildningsprojektet), samt exteriör rådgivning

Utbildningsprojekt:
Jordbruksverket har beviljat ett projekt gällande utbildning av hingstar för dessa tre raser. Till projektplanen hör en utbildningsplan för inkörning av brukshäst. Hingstägare eller dess företrädare har möjlighet att ansluta sig till projektet, och på så vis ha möjlighet att tilldelas medel ur projektet, om utbildningen följer fastställd utbildningsplan och hingsten erlägger ett godkänt prov, vilket för 1- och 2-åringar sker vid unghingstrådgivningen. Slutprov för 3- och 4-åriga hingstar sker vid central
avelsvärdering.
Anslutning kan ske fram till dess att hingsten är 4 år och ska genomföra bruksprov.
Observera att anslutning till projektet ska ske vid på separat anmälningsblankett, som ska skickas in till Liselotte Erixon, Lundby 322, 19592 Märsta. Anslutning för prov hösten 2018, ska ske senast den 10 augusti 2018 för hingstar anmälda till Boden, Umeå eller Wången. För övriga platser skall anmälan vara inne senast 10 september 2018.
Anmälningsavgift till unghingstrådgivning/prov: 200: – per hingst. Anmälningsavgiften insättes på Svenska Russavelsföreningens plusgirokonto 38 52 78-7 senast den 10 augusti 2018 för Wången och Norrbotten och 10 september 2018 för övriga
platser.

För hingstar som deltagit vid gemensam unghingstrådgiving arrangerad av AfSA, FNH och SvRAF, erhålles sanktionerad anmälningsavgift till avelsvärdering.
Erlagd anmälningsavgift återbetalas ej om hästen strykes eller om bedömningen inställes pga. force majeure.

Information:
Allmänna upplysningar om unghingstbedömningen kan lämnas av
Liselotte Erixon, tel. 08–59143403, 070-370 24 14
Kåre Gustafson, tel.070-555 04 63
Lennart Gustavsson, tel. 0325-421 63, 070-994 08 75.

För anmälningsblanketter gå in under fliken Hingstar – Unghingstbedömning.