Carolina Karlsson visar sitt sto Amira med föl i Hamneda. Foto Viktoria Freij.

Sommarpremiering

Sommarpremieringar är en tradition med anor från år 1874 och utgör en viktig del i det svenska avelsvärderingssystemet. En sommarpremiering är ett tillfälle då hästar bedöms av erfaren och kunnig exteriördomare, en så kallad premieringsförrättare. Syftet med sommarpremieringar är att främja kvaliteten och utvecklingen av svensk hästavel.
Hästen bedöms exteriört både på en utställning och på en sommarpremiering. Skillnaden mellan utställning och sommarpremiering är att på en sommarpremiering tas även hänsyn till härstamning och hästens avelsvärde.
På sommarpremiering finns också möjlighet att utföra ett bruksprov. Ett bruksprov är ett rid- eller körprov beroende på vad du har för ras. Endast renrasiga hästar får visas på en sommarpremiering.

Kommande sommarpremieringar

Klicka på ordet Sommarpremiering nedan för info och anmälan:

Sommarpremiering

 

På premieringsplatsen

När du anländer till premieringsplatsen ska du anmäla dig i sekretariatet och där underteckna hästägarförsäkran innan du lastar ur din häst. Genom att underteckna hästägarförsäkran intygar du bland annat att hästen är väl hanterad och förberedd på sin uppgift samt att den under de tre senaste veckorna ej visat tecken som kan tyda på smittsam sjukdom eller har vistats i ett stall där smittsam sjukdom förekommit.

Det finns inga vaccinationskrav för att din häst ska få deltaga.

Föl ska visas i grimma, 1-åriga ston och valacker får visas i grimma, övriga hästar ska visas i ett väl anpassat träns med bett. Hingstar ska visas i träns med bett och kindkedja (rasvisa bestämmelser kan förekomma). Det är tillåtet för visaren att ha med sig spö under visningen. Du kan ta hjälp av en s.k. piskförare som går/springer snett bakom hästen för att hjälpa dig driva hästen så att den bättre visar sina gångarter. Hingstar ska visas av person som är 16 år eller äldre.

 

Aktiviteter som kan utföras vid sommarpremiering:

 • Exteriörbedömning
 • Enkelt bruksprov (rid- eller körprov)
 • Prov för körbarhetsintyg (för ardenner, nordsvensk brukshäst, fjordhäst samt gotlandsruss)
 • Frivilligt körprov (för nordsvensk brukshäst)
 • Sundhetskontroll av sedan tidigare godkänd hingst (se respektive ras hingstreglemente)
 • I vissa fall avelsvärdering
 • Mätning (t.ex. mankhöjd)

Hästens exteriör bedöms genom fem bedömningspunkter:

 • Typ (hur rastypisk hästen är)
 • Huvud, hals, bål och kors (hur korrekt hästens huvud, hals och bål är)
 • Extremiteter samt rörelsernas korrekthet (hur korrekta ben hästen har samt hur korrekt den rör sig)
 • Rörelsemekanik i skritt (gångartsbedömning)
 • Rörelsemekanik i trav (gångartsbedömning)

Beroende på hästens ålder kan hästen tilldelas en kvalitetsklass och/eller en avelsvärdesklass. Ston beroende på ålder tilldelas en kvalitetsklass och en avelsvärdesklass. Föl, unghästar och valacker tilldelas en kvalitetsklass.

Kvalitetsklass tilldelas enligt följande uppnådda exteriörpoäng
(maxpoäng är 50):

 • Klass I – 38-50 poäng exteriört
 • Klass II – 35-37 poäng exteriört
 • Klass III – 30-34 poäng exteriört
 • Treåriga ston som tilldelats 40 poäng eller mer tilldelas Avelsdiplom som är en särskilt fin utmärkelse.

Visa hästen korrekt

 1. Ställ dig framför hästen och ta tygeln i vardera handen. Tygeln ska fattas ca 20 cm under bettringarna och tygeländan ska vara uppsamlad.
 2. Ställ upp hästen (ej för nära domaren) med sidan mitt för domaren så att denne kan se hästens samtliga fyra ben. Öppna sidan mot domaren, dvs. närmaste framfot något framför den andra och närmaste bakfot lite bakom den andra. Kroppstyngden ska vara jämt fördelad på alla fyra benen. Hästen ska varken stå “framför, under eller bakom” sig. Korrigering får göras antingen framåt eller bakåt för att få hästen att ställa upp sig korrekt. Då domaren går framför hästen tar du ett steg åt sidan så att du inte skymmer hästens framparti.
 3. Då domaren fortsätter till andra sidan återgår du till platsen framför hästen och ställer om hästen så att domaren får se hästen med den ”öppna” sidan från detta håll.
 4. Då domaren kommenderar skritt ska hästen föras fram i skritt med din högra hand, men med tygellängden i vänster hand. Föraren ska gå vid bogen på hästens vänstra sida. Skritten ska vara energisk. Låt hästen sänka huvudet och gå avslappnad i ett friskt tempo.
 5. Avsaktning görs alltid före vändning och vändning sker alltid åt höger med visaren på vänster sida om hästen.
 6. Då domaren kommenderar trav samlas tyglarna i höger hand. Tänk på att du måste kunna följa med din häst i trav och inte hindra den.
 7. Träna hästen så att den kan gå på rakt spår samt göra halt och förbli stilla. Måste spö användas ska detta göras med försiktighet, eftersom hästen annars lätt går på två spår, ett med frambenen och ett med bakbenen. Det är tillåtet att ha egen piskförare.
 8. När hästen visas på ring (alla hästar visas samtidigt) – håll avståndet till framförvarande häst så att du inte blir sparkad.
 9. Uppvisarens klädsel ska vara ändamålsenlig och prydlig. Vanligt förekommande är ljusa byxor, mörk överdel och skor lämpliga att springa i.

Du bör använda hjälm med knäppt hakband!

Texten är hämtad från www.svehast.se

Eva Sandin flätar hingsten Dacke.

Hur flätar man en ardennerhäst?

Klicka på länken nedan:
http://www.ardennerklubbensydost.dinstudio.se/gallery_98.html
där förklaras i både ord och bild hur man ska göra.