Välkomna till Avelsförening för Svenska Ardennerhästens årsmöte

Lördag 31 juli 2021, klockan 18.30 i gymnastiksalen, Bollerup

Kallelse har tidigare gått ut till samtliga medlemmar. Här följer en Resultaträkning som avser perioden 2020, även föregående år 2019. Information om en del besparingar samt förändringar som skett i styrelsen. Dagordning, revisionsberättelse samt valberedningens förslag kommer att presenteras under årsmötet.

Besparingar:

  • Styrelsemötena har genomförts genom Teams, då vi sparar telefonkostnad, reseersättning, mat och lokalhyra.
  • Inget arvode till styrelsen.
  • Har ej anlitat LRF för bokföringen 2020.
  • Telia abonnemanget är avslutat då de dragit in fiber på kansliet.
  • Går över mer och mer digitalt, gällande utskick, vi sparar porto och tryckkostnad.

Förändringar:

  • Betalkort och Nordea är avslutat.
  • Peter Stensson har tagit över arbetet med hemsida utan kostnad. Peter jobbar även på att byta hemsidesleverantör för bättre pris.
  • Inga anställda kvar. Jan-Sivert Antonsson arbetar under F-skatt, även Pernilla Grytfors gällande ekonomin och Viktoria Freij gällande medlemsregistret.

Resultaträkning
Balanrapport
Svar motion

Medlemsinformation

Aktiva medlemmar 2021-07-30: 682 stycken.
Vi har inaktiverat 92 stycken av dessa under 2021 som inte betalat för 2020 och påminnelse 2021.
Vi behöver fler mailadresser från medlemmarna: 119 stycken har angivit sin mail, 563 stycken har ej angivit sin mailadress. Maila till: viktoriafreij@hotmail.com
Den 2020-12-31 hade vi 765 st medlemmar.
Den 2019-12-31 hade vi 771 st medlemmar.

Valberedningsförslag förslag 2021

Inför 2021 års stämma lämnar här valberedningen sitt förslag på ledamöter i styrelsen.

Ordförande:

Valberedningen föreslår omval Lennart Gustavsson.

Ordinarie:

Avsägelser från styrelseledamöter Torbjörn Gunnarsson och Kurt Larsson.

Omval 2 år – Pernilla Grytfors och Viktoria Freij
Omval 1 år – Kristine Fransson och Arne Nord
Nyval 2 år – Caroline Pellrud
Nyval 1 år – Mats Gustafsson

Suppleanter:

Valberedningen förslår minskning av suppleanter, från nuvarande sju personer till fem personer.

Avsägelser från suppleanterna Kristoffer Salomonsson, Mikael Fredriksson och Charlotte von Engelhardt.

Omval 2 år – Lars Wälås
Omval 1 år – Yvonne Augustsson
Nyval 2 år – Anton Krafth och Carola Carlsson
Nyval 1 år – Peter Stensson

Valberedningen föreslår omval av revisorerna Ingrid Nilsson Örhnell och Sven-Otto Svensson. Därutöver föreslår valberedningen att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att anlita en auktoriserad revisor för granskning av räkenskaperna kommande år.

Valberedningen förslår omval av revisorssuppleanterna Gunnar Torstensson och Åke Öberg.