Valberedningens förslag 2023

Ordförande
Kristine Fransson, Hökaberget, 333 91 Smålandsstenar

Ordinarie Ledamöter

Mats Gustavsson vald t o m 2024
Anton Krafth vald t o m 2024
Carola Carlsson vald t o m 2024
Viktoria Freij Omval på 2 år t o m 2025
Lars Wälås Nyval på 2 år t o m 2025
Peter Stensson Nyval på 2 år t o m 2025

Pernilla Grytfors och Caroline Pellrud har avsagt sig omval

Suppleanter

Helene Fredriksson vald t o m 2024
Ellinor Jegebris Fyllnadsval för Peter Stensson 1 år t o m 2024
Håkan Andersson Nyval på 2 år t o m 2025
Linnea Borgenvall Omval på 2 år t o m 2025
Niklas Johansson Omval på 2 år t o m 2025

Revisorer väljs på 1år

Ingrid Nilsson-Öhrnell
Sven-Otto Svensson

Revisorssuppleanter väljs på 1år

Åke Öberg
Gunnar Torstensson