Kallelse till årsmöte

Härmed kallar Avelsföreningen För Svenska Ardennerhästen till ordinarie årsstämma, lördagen den 16 September 2023, 18.00 på Elmia Kongress, Jönköping.

Stadgeenliga ärende

Anmälan till den efterföljande middagen senast den 3 September pris 390 kronor, betalas till Bankgiro 5227-7415 eller Swish 123 381 86 48. Uppge årsmöte och namn. Samt eventuella allergier. Bokning är lika med anmäld. Anmälan är bindande.

13.00 Elitvisning på Elmiafältet
16.30 – 17.00 Mingel inne i kongressen
18.00 Årsmöte
19.30 middag