Fortsatt godkännande som avelsorganisation med delegerat ansvar gällande utförande av hästpass.

AfSA är sedan tidigare en egen avelsorganisation med ansvar att utfärda hästpass. Den 16 juni 2022 beslutade Jordbruksverket att ge AfSA fortsatt ansvar över detta. Beslutet finns att läsa och kan efterfrågas på AfSA:s kansli.