Information gällande pass till svenska ardennerhästar som fötts utanför landet

Utfärdandet av pass ska ske i det land som fölet är fött. AfSA kan inte registrera någon ardennerhäst som inte finns inom landet, då vi enligt AfSA:s plan-riktlinjer, godkända av Jordbruksverket, inte har någon dotterstambok i annat land. Registrering av inhemska ardennerhästar införs i vårt register (Blå Basen).

Att utfärda hästpass och registrering är två olika handlingar. Vi följer EU:s förordning 2015/262, 90/427 eeg och 2009/156/EG gällande hästpass, härstamningsvärdering och tilläggsregistrering.