Valberedningen förslag till Årsmöte 2024

Omval av ordförande Kristine Fransson.

Val av ledamöter.
Omval på 2 år av Anton Kraft och Carola Carlsson.
Nyval på 2 år Niklas Johansson i stället för Mats Gustavsson.
Nyval på 1 år Linnea Borgenvall i stället för Peter Stensson.

Val av suppleanter.
Omval på 2 år Ellinor Jegebris.
Nyval på 2 år Ann Dimwik i stället för Helen Fredriksson.
Nyval på 1 år Elin Gunnarsson i stället för Niklas Johansson.
Nyval på 1 år Boel Sandberg i stället för Linnea Borgenvall.

Val av revisorer.
Omval av Ingrid Nilsson Öhrnell och Sven-Otto Svensson.

Val av revisorsuppleanter.
Nyval Lars-Olof Olsson i stället för Gunnar Thorstensson.
Nyval Håkan Gustavsson i stället för Åke Öberg.

Val av nya ledamöter i valberedningen.
För Kent Hansson som står i tur att avgå.
Samt Arne Nord som avsagt sin plats i valberedningen pga Uppsagt medlemskap.
Caroline Pellrud blir sammankallande.

Valberedningen.
Sammankallande Kent Hansson
Arne Nord och Caroline Pellrud.

Presentation