Kallelse

Härmed kallar Avelsföreningen För Svenska Ardennerhästen sina medlemmar till ordinarie årsstämma.

Lördagen den 3 augusti 2024, kl. 18.30 i Tingsryds Bygdegård.

Stadgeenliga ärende.